Konferencija: “Kršćanska psihoterapija i dušobrižništvo”

Ann Bancroft je školovana terapeutkinja, sa više od 30 godina iskustva u kršćanskom savjetovanju i besprijekornom reputacijom. Posljednjih 27 godina intenzivno surađuje s Floydom McClungom (autor knjige Božje očinsko srce) iz organizacije YWAM (Youth With a Mission) i podučava u njihovim školama vodstva (Leadership Training Schools). Prije 12 godina pokrenula je svoj savjetodavni posao te pomaže pojedincima i poduzećima da kroz principe Kraljevstva Božjeg potpunije ostvare svoj potencijal.

Zamka postignuća (Ann Bancroft)

Ovisnik o odobravanju (Ann Bancroft)

PROBOJ – Sila i snaga Duha Svetoga u našem životu (Ann Bancroft)

Igra optuživanja (Ann Bancroft)