Biblijska škola ISOM (The International School of Ministry)

TEMELJI VJERE
Rev,Bayless Conley
 
Bayles Conley je pastor crkve sa 10,000 članova gdje se podučavao ovaj materijal.
Ovo je izvanredno predavanje za nove vjernike. Jasno se naučavaju osnovni temelji doktrinarne vjere.
 
6 LEKCIJA:
 
1. Autoritet Biblije i doktrina Trojstva
2. Isusovo božanstvo i poslanje
3. Spasenje, nebo i pakao te Kristov ponovni dolazak
4. Osoba i djelo Duha Svetoga
5. Božansko iscjeljenje
6. Crkveni obredi
 
A1-1 Temelji vjere – Lekcija 1: Autoritet Biblije i Doktrina Trojstva (Bayles Conley)
 
Svrha ovog tečaja je osnažiti kršćane u vjeri. Zajedno ćemo proučavati Riječ Božju i vjerujemo da će rezultat biti promjena vašeg života. Utvrdit ćemo doktrinaran temelj kršćanskog rasta i zrelosti. Stvari kojima ćemo se baviti su iznimno važne za kršćansku vjeru.
Ono što Bog u Svojoj Riječi kaže o braku, domu ili posluje ispravno, jer je Njegova Riječ istina. Trebamo imati na umu da, što god predstavlja vaš konačni autoritet u životu, to je vaš bog. Ljudi puno puta imaju dobre ideje, no ono što je uistinu važno jest: Što Bog kaže? Jer Bog nikada ne griješi. Zapamtite, na bilo kojem području, što god predstavlja vaš konačni autoritet, to je vaš bog.
Nama kršćanima Biblija treba biti konačni autoritet u svemu. Ona je naše pravilo i vodič kroz život. Bog daje upute za svako područje našeg života.
To je Božje otkrivenje čovjeku. To je Božja volja otkrivena nama. 
Riječ „Biblija” znači knjiga. Sadrži šezdeset šest različitih knjiga, raznih literarnih oblika, poput pisama, povijesti, pripovijedanja, epske poezije, lirskih pjesama i apokalipse (otkrivenja), ali sve sa istom tematikom. 
Bog je sabrao ovu knjigu u periodu od oko 1500 godina, od oko 1400 godina prije Krista do oko 100 godina poslije Krista. Među njezinih četrdeset autora pronaći ćemo pastire, ribare, ratnike, svećenike, proroke, kraljeve, liječnika, učenjaka i peharnika. Takvu raznovrsnu literaturu, koja svojom istinom utječe na svaku generaciju svake kulture, naroda i plemena, mogla je sastaviti samo Božja ruka.
—–
 
A1-2 Temelji vjere – Lekcija 2: Isusovo božanstvo i poslanje (Bayles Conley)
 
Razgovarali smo o Bibliji kao Riječi Božjoj i o Trojstvu (Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti). Nastavit ćemo dalje sa drugom središnjom istinom kršćanstva: „Vjerujemo u djevičansko rođenje i božanstvo Isusa Krista,”
Pogledat ćemo odlomke Pisma u kojima se govori o Kristovoj preegzistenciji. (On je preegzistirao kao Bog Sin.) „Tko uzađe na nebo i siđe? Tko uhvati vjetar u šake svoje? Tko sabra vode u plašt svoj? Tko postavi krajeve zemaljske? Kako se zove i kako mu se zove sin? Znaš li?” (Izreke 30:4).
Odgovor na ta pitanja je, očito, Bog. Bog je utemeljio sve krajeve zemlje.
Ali, postavlja se i zanimljivo pitanje: „Kako se zove Njegov Sin?” Bog, naime, ima Sina.
—–
 
A1-3 Temelji vjere – Lekcija 3: Spasenje, nebo i pakao te Kristov ponovni dolazak (Bayles Conley)
 
Završili smo prethodnu lekciju govoreći o tome stoje Bog učinio kako bi otkupio čovječanstvo. On je poslao svog jedinorođenog Sina kao otkupninu za nas. Biblija kaže da ne postoji niti jedan drugi način da se spasimo. 
Religija ne spašava ljude. Niti religiozna djela ne spašavaju ljude.
Vjera u Sina Božjega spašava ljude.
Pogledajte sa mnom redak u Ivanu 14:6. »Ja sam put, istina i život« – reče mu Isus. – »Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.«
Isus je rekao da je On put, istina i život. On je rekao i da nitko ne dolazi Ocu, osim po Njemu. Ako vjerujemo ičemu što je Isus rekao, moramo vjerovati tome. Ne postoje mnogi putovi ka Bogu. Postoji jedan put ka Bogu: kroz Isusa Krista.
—–
 
A1-4 Temelji vjere – Lekcija 4: Osoba i djelo Duha Svetoga (Bayles Conley)
 
Isus je proveo mnogo vremena govoreći o Duhu Svetom. Svaki kršćanin bi trebao biti upoznat sa Njegovom službom. 
Kada je Isus govorio o Duhu Svetom, uvijek se odnosio prema Njemu kao prema osobi. Nikada se nije prema Njemu odnosio kao prema objektu ili sili.
Duh Sveti se žalosti kada ne shvaćamo da je On osoba. On nije tu samo da bi učinio neke stvari za nas, nego je On i osoba koju treba prepoznati i poštivati. Biblija Čak govori o zajedništvu sa Duhom Svetim (2. Korinćanima 13:14).
Bog prebiva u kršćaninu po Duhu Svetom. Stoga je potrebno poznavati Duha Svetoga.
—–
 
A1-5 Temelji vjere – Lekcija 5: Božansko iscjeljenje (Bayles Conley)
 
Ne možeš dugo čitati Bibliju, a da ne naiđeš na situacije u kojima Bog iscjeljuje ljude.
U Izlasku 15:23-26 Bog se otkrio Svom narodu kao Iscjelitelj.
Bog je po prirodi Iscjelitelj. Ako je bio Iscjelitelj prije, On će to biti i danas. Ako je liječio prije, On će to činiti i danas, jer On se ne mijenja (Malahija3:6).
—–
 
A1-6 Temelji vjere – Lekcija 6: Crkveni obredi (Bayles Conley)
 
Obred je propisani postupak, poput religioznog rituala. Isus je Crkvi naložio neke obrede, ali ne kao rituale i pravila, nego kao metode koje nam pomažu živjeti našu vjeru. Svaki taj obred je tjelesno očitovanje duhovne milosti.
Kroz ovu lekciju ćemo obraditi crkvene obrede.
Isus je primio svu vlast na nebu i zemlji i zapovjedio Svojim učenicima da idu po cijelom svijetu, da propovijedaju Evanđelje i pokrste one koji budu vjerovali. To je Isusova zapovijed i oni koji vjeruju u Njega bi trebali biti poslušni Njegovim zapovijedima (Matej 28:18-19).
———————————————————————
 
NADNARAVNO ŽIVLJENJE
Dr. A.L. Gill
 
Dr. Gill i njegova supruga Joyce su međunarodno poznati evangelizatori i autori 20 izuzetno prodavanih knjiga i priručnika za predavanje (sa odgovarajućim video materijalima). Jedna od tih knjiga, Božja obećanja za svaku tvoju potrebu, prodana je u više od sedam milijuna primjeraka. Njihova ih je dinamična služba, popraćena sa dramatičnim znakovima čudima i iscjeljenjima, odvela u više od 60 zemalja.
 
10 LEKCIJA:
 
1. Duh Sveti
2. Darovi Duha Svetoga
3. Glasovni darovi
4. Darovi otkrivenja
5. Darovi sile
6. Darovi iscjeljenja
7. Iscjeljenje i Veliko poslanje
8. Božja iscjeljujuc’a sila
9. Izgovaranje riječi iscjeljenja
10. Udjeljivanje Duha polaganjem ruku
 
A2-1 Nadnaravno življenje – Lekcija 1: Duh Sveti (Dr. A.L. Gill)
 
Proučavat ćemo darove Duha Svetoga kao način života. Darovi Duha Svetoga nisu samo nešto što se dogodi nakon slavljenja, a prije obavijesti nedjeljom prijepodne. To je način življenja.
Kada smo nanovo rođeni, postajemo duhovno oživljeni. Imamo dušu i duh, pa smo, stoga, duhovno biće. Svaki dan našeg života živimo u stvarnosti nadnaravnog Božjeg Duha.
—–
 
A2-2 Nadnaravno življenje – Lekcija 2: Darovi Duha Svetoga (Dr. A.L. Gill)
 
U prvoj lekciji, primili smo dar Duha Svetoga i počeli smo govoriti u drugim jezicima. Kada se to dogodilo, prošli smo kroz prolaz ka nadnaravnom. Kada primiš krštenje Duhom Svetim i progovoriš u novim jezicima, ti zapravo kročiš u jedno novo područje nadnaravnog života. U ovoj lekciji bavit ćemo se darovima Duha Svetoga.
—–
 
A2-3 Nadnaravno življenje – Lekcija 3: Glasovni darovi (Dr. A.L. Gill)
 
U ovoj lekciji ćemo naučiti kako djelovati u govornim darovima Duha Svetoga. Riječ je o darovima jezikâ, 
tumačenju jezikâ, te proroštvu. Jezici pružaju Duhom ispunjenim vjernicima nadnaravni molitveni jezik.
—–
 
A2-4 Nadnaravno življenje – Lekcija 4: Darovi otkrivenja (Dr. A.L. Gill)
 
U ovoj lekciji govorit ćemo o darovima otkrivenja. Bog i danas Svome narodu govori i otkriva različite stvari.
Bog Svome narodu uvijek donosi otkrivenje kroz jedan od tri dara otkrivenja. Darovi raspoznavanja duhova, riječ znanja i riječ mudrosti su važno oruđe u službi i potrebni u svakodnevnom životu svih vjernika.
—–
 
A2-5 Nadnaravno življenje – Lekcija 5: Darovi sile (Dr. A.L. Gill)
 
Darovi sile su očitovanja Božje sile koja djeluje kroz nas, i to kroz dar vjere, dar činjenja čudesa te darove iscjeljenja.
I govorni darovi i darovi sile blisko surađuju sa darovima otkrivenja Duha Svetoga, dok ovi darovi teku i djeluju jedan s drugim. Iz tog razloga, važno je da se svaki vjernik istrenira i potakne da djeluje u svih devet darova Duha Svetog.
—–
 
A2-6 Nadnaravno življenje – Lekcija 6: Darovi iscjeljenja (Dr. A.L. Gill)
 
Darovi iscjeljenja su nadnaravne Bogom dane iscjeliteljske moći ljudima koji trebaju iscjeljenje. Opisani su kao darovi (množina) jer su mnogi od devet darova Duha Svetog aktivno uključeni dok služimo iscjeljenje bolesnima. O darovima se govori u množini, jer postoji mnogo načina pružanja, odnosno služenja iscjeljenja bolesnima.
Osoba koja prima iscjeljenje je ta koja prima darove iscjeljenja. To znači da smo mi, koji služimo drugima iscjeljenje, poput poštara koji jednostavno predaje te darove drugima.
—–
 
A2-7 Nadnaravno življenje – Lekcija 7: Iscjeljenje i Veliko poslanje (Dr. A.L. Gill)
 
U ovoj lekciji ćemo govoriti o Velikom nalogu i iscjeljenju.
—–
 
A2-8 Nadnaravno življenje – Lekcija 8: Božja iscjeljujuća sila (Dr. A.L. Gill)
 
U ovoj lekciji ćemo govoriti o Božjoj iscjeliteljskoj snazi ili sili.
U 1. Korinćanima 2:4 Pavao je napisao: „Moja riječ i moje propovijedanje nije se sastojalo u uvjerljivim riječima mudrosti, već u očitovanju Duha i snage, da se vaša vjera ne oslanja na ljudsku mudrost, nego na Božju snagu.“
Vjeruješ li ti u Božju iscjeliteljsku snagu? Vjeruješ li u očitovanje Božje snage? Pavao je rekao da je imao onu učinkovitost u svojoj službi ne zbog svoje teologije, već zbog očitovanja Božje snage. Jesi li spreman za očitovanje Božje snage?
—–
 
A2-9 Nadnaravno življenje – Lekcija 9: Izgovaranje riječi iscjeljena (Dr. A.L. Gill)
 
Postoji velika snaga u riječima koje govorimo. Naše negativne riječi mogu donijeti uništenje. „Duboke su vode prijeći iz usta nečijih, izvor mudrosti bujica što se razlijeva… Bezumnom su propast vlastita usta, i usne su mu zamka životu“ (Izreke 18:4,7).
Riječima koje govorimo možemo osloboditi ili snagu smrti ili snagu života.
„Svatko siti trbuh plodom usta svojih, nasićuje se rodom usana svojih. Smrt i život u vlasti su jeziku, a tko ga miluje, jede od ploda njegova“ (Izreke 18:20-21).
U prethodnoj lekciji naučili smo da vjera, poput ona žene s krvarenjem, uvijek govori. Kada vjera govori, 
događaju se moćne stvari. Kada položimo ruke na bolesne, „palimo prekidač vjere“ i dopuštamo Božjoj snazi da „teče“.
—–
 
A2-10 Nadnaravno življenje – Lekcija 10: Udjeljenje Duha polaganjem ruku (Dr. A.L. Gill)
 
Velike se stvari događaju kada u poslušnosti Duhu Svetom u vjeri položimo ruke na druge. Događa se stvarno i opipljivo udjeljenje. Polaganje ruku stvara kontakt za prijenos protoka Božje sile. To se naziva zakonom kontakta i prijenosa.
Isus je rekao: „…na bolesnike stavljat će ruke, i oni će ozdravljati!“ (Marko 16:18b).
—————————————————————————————-
 
A3 PREGLED NOVOG ZAVJETA
Dr. John Amstutz
 
Dr. Amstutz u svojoj seriji od 10 lekcija obuhvaća novozavjetne tekstove od Mateja do Otkrivenja. Nakon 27 godina poučavanja ove tematike, on se usavršio u rasvjetljavanju Pisma.
Dr. Amstutz je bio ključna osoba u svjetski proširenom misijskom programu Foursquare Gospel Church.
 
10 LEKCIJE
 
1. Uvod u Novi zavjet
2. Matej, Marko, Luka: Tri portreta Isusa Krista
3. Ivan: Četvrti portret Isusa Krista
4. Djela: Širenje Evanđelja
5. Rimljanima: Evanđelje milosti
6. 1 i 2 Korinćanima, Galaćanima: Živjeti evanđelje milosti
7. Efežanima, Filipljanima, Kološanima & Filemonu: Pisma iz zatvora
8. 1 i 2 Solunjanima: Gospodinov povratak; 1 i 2 Timoteju, Titu: Vodstvo
9. Hebrejima – Judina poslanica: Općenita pisma vjernicima
10. Otkrivenje: Okončanje svih stvari
 
A3-1 Pregled Novoga zavjeta – Lekcija 1: Uvod u Novi zavjet (Dr. John Amstutz)
 
Kako se Bog očituje? Baš kao i svi mi. Bog Biblije se očituje kroz riječi i djela. U Božjoj Riječi je zapisano što je Bog rekao i učinio. Svoju moć i božansku suverenost On očituje kroz stvorenjâ i savjest. Kroz savez i zapovijedi, On očituje svoju ljubljenu obvezu i pravedne zahtjeve. I u spasenju također očituje svoje milosrđe. 
To ćemo vidjeti u Novom zavjetu, koji je usredotočen na Njegova Sina, Isusa Krista.
Pogledajmo u Bibliju.
—–
 
A3-2 Pregled Novoga zavjeta – Lekcija 2: Matej, Marko, Luka: Tri portreta Isusa Krista (Dr. John Amstutz)
 
Priča o Isusu Kristu se odvijala u maloj, strateški lociranoj zemlji – Izraelu, gdje su stari trgovački putovi povezivali tri kontinenta: Aziju, Afriku i Europu. Tu je Bog odlučio da Njegov Sin posreduje Novi savez i otkrije Svoj plan spasenja za čovječanstvo. Ova nevjerojatna priča o „jednom životu“, koja je promijenila tijek povijesti nalazi se u četiri Evanđelja koje su napisali Židov koji je bio rimski carinik, židovski učenik, liječnik poganskog porijekla, te galilejski ribar.
—–
 
A3-3 Pregled Novoga zavjeta – Lekcija 3: Ivan: Četvrti portret Isusa Krista (Dr. John Amstutz)
 
Ivanova priča o Isusu je napisana krajem prvog stoljeća, nekih 20-30 godina nakon sinoptičkih Evanđelja. Svijet u kojem je pisao je bio puno drugačiji. To je bio svijet pod dubokim utjecajem grčke filozofije. Kako je Radosna vijest židovskog Mesije mogla biti točno i pravilno prenesena takvom nežidovskom svijetu? Stoga je Ivanovo Evanđelje dosta drugačije od sinoptičkih Evanđelja u okruženju, kronologiji i sadržaju.
—–
 
A3-4 Pregled Novoga zavjeta – Lekcija 4: Djela: Širenje Evanđelja (Dr. John Amstutz)
 
Luka, liječnik poganskog porijekla, koji je napisao Evanđelje po Luki, također je napisao i knjigu Djela apostolskih. Ove dvije knjige zajedno su duže od Pavlovih 13 poslanica. Ako ih se promatra kao dvodijelni rad, uvod u Luki 1:1-4 se također može primjeniti na Djela. Obje knjige su upućene čovjeku po imenu Teofil (ljubljeni Božji) da može biti učvršćen u onome što je čuo, ne samo o Isusu već i o Njegovim sljedbenicima.
—–
 
A3-5 Pregled Novoga zavjeta – Lekcija 5: Rimljanima: Evanđelje milosti (Dr. John Amstutz)
 
Bivši farizej koji je progonio Crkvu, Savao iz Tarza obratio se u dramatičnom susretu sa živim Kristom na cesti prema Damasku, u Siriji. Odmah je počeo naviještati Isusa kao obećanog Mesiju, te propovijedati Radosnu vijest o spasenju kroz Njegovo ime. Od vremena svog obraćenja, Pavao je znao da ga je Bog pozvao da propovijeda Evanđelje ne samo Židovima, već i poganima. Stoga je naviještao Evanđelje kroz istočnu mediteransku regiju, stjecao učenike i podizao nove crkve. Napisao je 9 poslanica crkvama i 4 poslanice vođama crkvi.
Pavlovo najopširnije objašnjenje Evanđelja koje je naviještao nalazi se u njegovom najdužem pismu (poslanici), koje je napisano Crkvi u Rimu, Crkvi koju nije ni osnovao ni posjetio. Budući da je vjerovao da je „potpuno izvršio dužnost propovijedanja Radosne vijesti od Jeruzalema do Ilirika (Albanije)“, apostol Pavao je sada namjeravao ići zapadno, da ne bi „gradio na tuđem temelju“ (Rimljanima 15:19-20). Pisao je Crkvi u Rimu u nadi da će ih posjetiti na svom putu do Španjolske. Iskoristio je tu priliku da objasni Evanđelje milosti koje je propovijedao Židovima i poganima tijekom prethodnih 20 godina, za vrijeme svoja tri misionarska putovanja.
—–
 
A3-6 Pregled Novoga zavjeta – Lekcija 6: 1. i 2. Korinćanima, Galaćanima: Živjeti evanđelje milosti (Dr. John Amstutz)
 
Poput Poslanice Rimljanima, 1. i 2. Korinćanima i Galaćanima su poslanice koje govore o Evanđelju milosti. Sve tri poslanice je apostol Pavao poslao crkvama koje su on i njegovi suradnici osnovali u Grčkoj i Turskoj. 
Problemi u crkvama su zahtijevali od Pavla da objasni kako kršćani trebaju živjeti Evanđelje milosti u svojim kućama, crkvi i zajednici. Ti problemi su također zahtijevali od Pavla da obrani sebe i Evanđelje milosti.
—–
 
A3-7 Pregled Novoga zavjeta – Lekcija 7: Efežanima, Filipljanima, Kološanima, Filemonu: Pisma iz zatvora (Dr. John Amstutz)
 
Evanđelje milosti je Radosna vijest svima koji prepoznaju da su beznadno izgubljeni u grijehu i da trebaju Spasitelja da bi se izmirili sa Bogom. Ljudski pak sistemi pravednosti, religiozni i nereligiozni, temelje se na ponosu postignuća. Kao takvi, oni su najveći neprijatelji Evanđelja milosti. Ljudi se nerado odriču svog samopouzdanja. Teško im je ponizno se pokajati i priznati da su grješnici koji se ne mogu sami spasiti. Stoga, svjesno ili nesvjesno, teže ugasiti svjetlo Evanđelja, kako se ne bi razotkrilo kakvi stvarno jesu: ponosni grješnici koji su odbacili Božji milosni dar pravednosti u korist svoje samopravednosti. Iako su lišeni Božje slave, oni ustrajavaju u svojim putovima, arogantno smatrajući da je njihov put iznad Božjega.
Takvi samopravednici su se neprestano suprotstavljali Pavlu i njegovoj poruci. Konačno su uspjeli u tome da Pavao bude uhićen i stavljen u zatvor u Jeruzalemu. Zbog toga što mu je život bio u opasnosti, Pavao je inzistirao da se njegov slučaj iznese pred cara u Rimu, na što je, kao rimski građanin, imao pravo. Čekajući svoje suđenje u Rimu, Pavao je napisao četiri poslanice: Efežanima, Filipljanima, Kološanima i Filemonu. U svakoj od tih prilika, pisanje poslanica je bilo rezultat poznavanja vjernika u Grčkoj i zapadnoj Turskoj.
—–
 
A3-8 Pregled Novoga zavjeta – Lekcija 8: 1. i 2. Solunjanima: Gospodinov povratak; 1. i 2. Timoteju, Titu: Vodstvo (Dr. John Amstutz)
 
Pogrešno shvaćanje učenja i nepouzdana nauka lažnih učitelja je zahtijevala neprekidno ispravljanje. Nadalje, izazov pravilne brige za mnoge potrebe široko rasprostranjenih crkvi također je zahtijevao od Pavla da podigne pouzdane vođe koji bi mogli nadgledati napredovanje djela Gospodnjeg. Timotej i Tit su bila dva najpouzdanija i najvjernija Pavlova suradnika, i već su ranije pomogli Pavlu da ojača crkve u Solunu i Korintu. Iako je bio mlad, Timoteju je bio povjeren nadzor nad crkvama u velikom području Efeza. Tit je imao odgovornost nad crkvama na otoku Kreti.
—–
 
A3-9 Pregled Novoga zavjeta – Lekcija 9: Hebrejima – Judina poslanica: Općenita pisma vjernicima (Dr. John Amstutz)
 
Kako se Evanđelje širilo kroz Rimsko carstvo tijekom zadnje trećine prvog stoljeća, Crkva se sve više susretala sa dva glavna izazova. Nakon pada Jeruzalema i uništenja hrama 70. godine poslije Krista, smanjilo se religijsko progonstvo, ali se povećalo političko progonstvo. Nadalje, sa smrću apostolâ i pojavom druge generacije vjernika, problem lažne nauke se također povećao. Protiv tih problema su napisane ostale poslanice Novog zavjeta.
Budući da lokacija vjernika kojima su upućene nije uvijek jasna, ove poslanice su prepoznate po njihovim autorima, a ne toliko po primaocima. Stoga je sedam poslanica: Jakovljeva; 1. i 2. Petrova; 1., 2. i 3. Ivanova, te Judina poznato kao „općenite poslanice“, budući da su upućene kršćanima općenito. U slučaju Poslanice Hebrejima, budući da je i identitet autora nejasan, knjiga nije svrstana ni među Pavlove poslanice, niti među općenite poslanice. Započinjemo sa ovom jedinstvenom poslanicom.
—–
 
A3-10 Pregled Novoga zavjeta – Lekcija 10: Otkrivenje: Okončanje svih stvari (Dr. John Amstutz)
 
Pri pokušaju razumijevanja knjige Otkrivenja, potreba za pravilnim razumijevanjem Riječi Božje je očigledna. 
Ovdje, kao i kroz cijelu Bibliju, važno je zauzeti stav da želimo „valjano propovijedati istinu“ (2. Timoteju 2:15). Moramo pustiti da Biblija sama govori, a ne da „govori“ ono što mi mislimo da treba. Ovo zahtjeva od nas iskrenu težnju za odgovorima na ova četiri važna pitanja:
1. Što taj odlomak govori?
Moramo vidjeti što je autor napisao, pažljivo čitajući i ponovno čitajući odlomak.
2. Što taj odlomak znači?
Moramo otkriti koje značenje je autor namijenio u svjetlu izvorne situacije u kojoj je pisao.
3. Kako se ono što određeni odlomak naučava uklapa u ono što naučava ostatak Pisma?
Moramo razumjeti istinu odlomka u svjetlu cijele Božje objave.
4. Kako se ova istina odnosi na mene danas?
Moramo primijeniti ono što odlomak naučava, tako što ćemo postati vršioci Riječi, a ne samo slušatelji.
Takvo direktno (iz prve ruke) proučavanje Božje Riječi čini je živom i mijenja naš život. Oslobađa Duha Svetog da koristi Riječ kao oštar i dvosjekli mač (Hebrejima 4:12). Dopušta Bogu da nam izravno govori istinu koju je namijenio kada je nadahnuo autora da piše. Na ovaj način, Pismo ispunjava svoju svrhu. Čini nas mudrima za spasenje i oprema nas za svako dobro djelo (2. Timoteju 3:14-17).
Stoga, dopustimo Knjizi Otkrivenja da govori za sebe. Pokušajmo čuti poruku kao i oni prvi vjernici, kojima je čitao glasnik koji ju je dostavio sedmerim crkvama. Dok to činimo, knjiga će nam uistinu postati pravo „otkrivenje“ i „otkrivenje Isusa Krista“ (Otkrivenje 1:1). To je otkrivenje koje je Isus dao i otkrivenje o samom Isusu.
Protjeran zbog svog svjedočanstva o Isusu na mali otok Patmos, 35 milja jugozapadno od obale Turske, apostol Ivan je bio „u Duhu“ na Dan Gospodnji. On piše ono što vidi. Otkrivenje se mora poslati u sedam crkvi u provinciji Maloj Aziji, gdje je on nadgledao crkve. Prema Ivanovoj izjavi „bio sam u Duhu“ u poglavljima 1, 4, 17 i 21, čini se da je knjiga četverodijelno otkrivenje Gospodstva Isusa Krista (Otkrivenje 1:10-11a). To je knjiga progresivnog (sve većeg) otkrivenja Gospodstva Isusa Krista.
——————————————————————————————————-
 
SLAVLJENJE I OBOŽAVANJE
 
Dr. LaMar Boschman
 
Dr. Boschman je autor četiri najprodavanije knjige o slavljenju, uključujući The Rebirth of Music [Ponovno rođenje glazbe], A Passion For His Presence [Čežnja za Njegovom prisutnošću] i Future Worship [Budućnost slavljenja]. On je akademski dekan Međunarodnog instituta za slavljenje [International Worship Institute], a vodio je slavljenje na nekoliko (Integrity Music) nosača zvuka. Također je skladatelj pjesama i trener voditelja slavljenja.
 
5 LEKCIJA
 
1. Prioritet, svrha i prikaz slavljenja
2. Uloga glazbe u Kraljevstvu Božjem
3. Značaj nove pjesme
4. Naša odgovornost kao štovatelja
5. Kako postati štovatelj
 
 
A4-1 Slavljenje i obožavanje – Lekcija 1: Prioritet, svrha i prikaz slavljenja (Dr. LaMar Boschman)
 
Otkrit ćemo koliko je Bogu važno slavljenje i koliku odgovornost ima svaki vjernik da slavljenje učini prioritetom u svom životu. Tada ćemo odgovoriti na pitanja: „Zašto slavimo?“ i „Što je slavljenje?“
—–
 
A4-2 Slavljenje i obožavanje – Lekcija 2: Uloga glazbe u Kraljevstvu Božjem (Dr. LaMar Boschman)
 
Što je svrha glazbe u Kraljevstvu Božjem? Što je uloga glazbenika u tom Kraljevstvu kojim upravlja kozmički Stvoritelj? Otkrit ćemo principe koji vladaju u Kraljevstvu Božjem kroz glazbu, te nadnaravne rezultate koje donosi Njegova glazba.
—–
 
A4-3 Slavljenje i obožavanje – Lekcija 3: Značaj nove pjesme (Dr. LaMar Boschman)
 
Je li uistinu potrebno spontano pjevati Gospodinu u zajedničkom ili osobnom proslavljanju? Nije li dovoljno pjevati pjesme koje su drugi napisali? Zašto trebamo pjevati pjesme koje nismo unaprijed pripremili? Zašto ne bismo jednostavno pjevali pjesme čije riječi pišu projicirane na zidu ili u pjesmaricama? Pogledajmo važnost i snagu „nove pjesme“.
—–
 
A4-4 Slavljenje i obožavanje – Lekcija 4: Naša odgovornost kao štovatelja (Dr. LaMar Boschman)
 
U ovoj lekciji, otkrit ćemo koji bi trebao biti pravilan odgovor vjernika Bogu. Kako se trebamo ponašati za vrijeme slavljenja? Koji bi trebao biti naš stav? Koja je odgovornost nas kao štovatelja pred Stvoriteljem? Neki od nas ne shvaćaju da Bog zahtjeva određeno ponašanje od nas za vrijeme slavljenja.
—–
 
A4-5 Slavljenje i obožavanje – Lekcija 5: Kako postati štovatelj (Dr. LaMar Boschman)
 
Ponovno rađanje slavljenja se odvija u srcima vjernika posvuda u svijetu. Gospodin nas suvereno dovodi do nove razine živog, osobnog i strastvenog slavljenja. Otkrit ćemo važnost razvijanja intimnosti sa Bogom kroz slavljenje za svakog kršćanina, a osobito za svakog vođu. Otkrit ćemo kako razviti i održavati taj životni stil, tako da postanemo istinski štovatelji Boga.
——————————————————————————————————-
 
STRAH BOŽJI
Rev. John Bevere
 
VIč. John Bevere svake godine doseže tisuće ljudi služed u crkvama, biblijskim školama i na konferencijama širom svijeta. Njegova vizija je ojačati vjernike, probuditi izgubljene i zatočene u crkvama i naviještati znanje o Božjoj slavi svim narodima.
 
1 LEKCIJA
 
A5-1 Strah Božji (John Bevere)
 
Biblija kaže da će zemlja biti ispunjena znanjem o Božjoj slavi kao što Njegove vode pokrivaju more. Danas ću govoriti o strahu Božjem. Biblija jasno pokazuje da je strah Božji početak, odnosno početno mjesto bliskosti sa Bogom.
——————————————————————————————
 
SNAGA MOLITVE
Dr. Dick Eastman
 
Dick Eastman je predsjednik službe Every home for Christ (Svaki dom za Krista), službe posvečene naviještanju Evanđelja svakom domu u svijetu. U ovom nizu predavanja dr. Eastman poučava kako molitva može “otključati” svaka “zaključana” vrata i otvoriti put za naviještanje Evanđelja. Također poučava kako je učinkovitost u molitvi usko povezana sa bliskim odnosom sa Bogom.
 
5 LEKCIJA
 
1. Trostruki potencijal molitve
2. Što jest molitva
3. Vježbanje molitve – Dio 1
4. Vježbanje molitve – Dio 2
5. Svrha molitve
 
B1-1 Snaga molitve – Lekcija 1: Trostruki potencijal molitve (Dick Eastman)
 
Jednom je jedan biblijski učitelj rekao: „Cijela knjiga Djela apostolskih se može sažeti u tri riječi.“ Ovo su te tri riječi: 1. „gore“, 2. „dolje“ i 3. „van“. Isus je „otišao gore“; Duh Sveti je „sišao dolje“; a Crkva je „izašla van“. To je cijela knjiga Djela sažeta u tri riječi.
No, nešto važno se dogodilo prije nego je Isus „otišao gore“, prije nego je Duh Sveti „sišao dolje“ i prije nego je Crkva „izašla van“ – rodila se rana Crkva. Poslušajte što je Isus rekao o rođenju Crkve. Znamo da je dao svojim učenicima poslanje nakon svog uskrsnuća (Matej 28:19-20; Marko 16:15).
Prije nego što su mogli izaći u svijet, Isus im je dao drugu zapovijed. To se naziva „Velika zapovijed“ (Djela 1:4). Isus im ovdje govori: „Morate najprije otići na molitveni sastanak.“ Zatim u Djelima 1:8 čitamo: „Ali, primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas“ I što će se tada dogoditi? „…pa ćete mi biti svjedoci… sve do kraja zemlje.“ No, sve je započelo u molitvi.
Prema 1. Korinćanima 15:6, petsto učenika je primilo ovu Isusovu zapovijed. No, samo 120 učenika je poslušalo. 
Što se dogodilo sa ostalih 380 učenika? To znači da je 76%, ili 3 od 4 učenika, učinilo nešto drugo. To se često događa i u današnjoj crkvi. Većina nas zna koliko je molitva važna, ali ne činimo ono što znamo da je važno. 
To je razlog zbog kojeg moramo proučavati molitvu.
—–
 
B1-2 Snaga molitve – Lekcija 2: Što jest molitva (Dick Eastman)
 
Postoje, bez sumnje, stotine načina na koje se molitvu može definirati. No, ja ću opisati četiri jednostavne definicije molitve.
Andrew Murray u svojoj knjizi With Christ in the School of Prayer (Sa Kristom u školi molitve) kaže:
„Moći vječnog svijeta su u na raspolaganju moliteljima. To je srž prave religije, kanal svih blagoslova, tajna snage i duhovnog života. U isto vrijeme, to je najuzvišeniji i najsvetiji čin koji čovjek može učiniti. To je zajedništvo sa Nevidljivim i Najsvetijim.“
Murray zatim zaključuje:
„Na molitvi je ostvari da Božja obećanja dočekaju svoja ispunjenja, Kraljevstvo svoj dolazak, a Božja slava svoje potpuno otkrivenje.“
John Wesley kaže:
„Bog ne čini ništa bez molitve, a sve čini kroz nju.“
Ako su ove tvrdnje istinite, mora da je molitva vrlo važna. Što je onda molitva, te što se događa kada molimo?
—–
 
B1-3 Snaga molitve – Lekcija 3: Vježbanje molitve – Dio 1 (Dick Eastman)
 
Postoji mnogo stvari koje Bog želi činiti u našem životu koje se ne bi dogodile bez molitve. Često govorimo o potrebi za pomazanjem Duha Svetog u našem životu. Pomazanje nas potiče da činimo stvari koje se inače ne bi dogodile. A pomazanje dolazi samo kroz molitvu.
U ovoj ćemo lekciji pažljivo proučiti svakodnevno prakticiranje molitve, te kako možemo sudjelovati u mijenjanju našeg svijeta kroz redovitu molitvu.
Konkretno, proučit ćemo tri glavna područja:
1. Prioritet molitve
2. Plan molitve
3. Mjesto molitve
—–
 
B1-4 Snaga molitve – Lekcija 4: Vježbanje molitve – Dio 2 (Dick Eastman)
 
Ovo je nastavak prethodne lekcije.
Molitva je ono što nas potiče da povežemo svoje srce s Bogom. Već smo govorili o tome što je molitva. Nastavimo sa prakticiranjem (vježbanjem) molitve; razvijajmo svoje svakodnevno molitveno vrijeme u sili i učinkovitosti.
Posljednju lekciju smo završili sa govorom o sustavnoj molitvi. No, postoji još nešto što nismo obradili. 
—–
 
B1-5 Snaga molitve – Lekcija 5: Svrha molitve (Dick Eastman)
 
U ovoj lekciji ćemo proučavati svrhu molitve. Shvatit ćemo konačni cilj i svrhu molitve. Zbog čega nam je Bog dao ovaj predivan dar (molitvu)? Zašto je Bog poslao Svog Sina da umre na križu? Zato da bi mi bili spašeni. Da se čovječanstvo može izmiriti s Bogom. Božjem srcu ništa nije bliže i draže od spasenja izgubljenih duša.
Konačni cilj molitve je pomoći požeti žetvu izgubljenih duša.
Velike se stvari događaju u cijelom svijetu (prema podacima iz 1995. god.).
1. Prije deset godina je 75.000 ljudi svakodnevno predavalo svoj život Kristu.
2. Pretpostavlja se da danas svakodnevno između 100.000 i 150.000 ljudi predaje svoj život Kristu.
3. Do 2000. godine će preko 200.000 ljudi svakodnevno predavati svoj život Kristu.
4. U Kini preko 35.000 ljudi svakodnevno predaje svoj život Kristu.
5. U Africi najmanje 25.000 ljudi svakodnevno predaje svoj život Kristu.
6. U Latinskoj Americi 35.000 ljudi svakodnevno predaje svoj život Kristu.
7. Velika je žetva duša i u Rusiji.
Koja je tajna ove velike žetve u svijetu? Tajna je u molitvi.
Na to ćemo se usredotočiti u ovoj zadnjoj lekciji. Proučavat ćemo četiri jednostavna uvida u molitvu.
 
————————————————-
 
SLUŽBA POMAGANJA
Vič, Buddy Bell
 
O vič. Buddy Bellu mnogi govore kao o “pastorovom najboljem prijatelju”. On poučava vjernike kako da, poput Isusovih učenika, djeluju u službi pomaganja.Ovo je nezaobilazno gradivo za one koji su u vodstvu crkve, ali nisu u punovremenoj službi.
 
5 LEKCIJA
 
1. Put sluge
2. Bog upotrebljava i zvijezde i svijeće
3. Ne strahuj od vodstva, organizacije i strukture – Dio 1
4. Ne strahuj od vodstva, organizacije i strukture – Dio 2
5. Postati vatreni sluga
 
B2-1 Služba pomaganja – Lekcija 1: Put sluge (Buddy Bell)
 
Želim vam govoriti o jednoj službi iz Biblije o kojoj je čulo vrlo malo ljudi. Govorit ću o onima koji pomažu u crkvi. Želim vas izazvati kako biste potražili i našli svoje mjesto u Tijelu Kristovom.
Crkva znači puno više od samog dolaska u crkvenu zgradu, sjedenja, smješkanja svome pastoru, te odlaska kući. 
—–
 
B2-2 Služba pomaganja – Lekcija 2: Bog upotrebljava i zvijezde i svijeće (Buddy Bell)
 
Želim vam nastaviti pokazivati važnost službe pomaganja. Ljudi često pitaju je li ova služba zapisana u Bibliji. 
Govori li Bog uistinu o tome? Je li to zaista važno Bogu?
Čitamo u 1. Korinćanima 12:28 da je Bog postavio u svoju Crkvu ljude koji pružaju pomoć svojim pastorima. Nije čovjek izmislio ovu službu, već Bog koji je stvorio nebo i zemlju.
—–
 
B2-3 Služba pomaganja – Lekcija 3: Ne strahuj od vodstva, organizacije i strukture – Dio 1 (Buddy Bell)
 
Jako je važno imati vodstvo, organizaciju i strukturu u lokalnoj crkvi. Postoje ljudi u Tijelu Kristovom koji 
vjeruju da ne trebamo organizaciju ili strukturu u lokalnoj crkvi. No, bez vodstva, organizacije i strukture Crkva ne bi mogla vršiti ono što Bog od nje očekuje.
Neki ljudi kažu: „Ne želimo Boga stavljati u kutiju.“ Međutim, ako čitamo Riječ Božju, otkrit ćemo da Bog vjeruje u vodstvo, organizaciju i strukturu.
Biblija kaže: „Neka sve bude pristojno i uredno“ (1. Korinćanima 14:40)
—–
 
B2-4 Služba pomaganja – Lekcija 4: Ne strahuj od vodstva, organizacije i strukture – Dio 2 (Buddy Bell)
 
Ovo je drugi dio predavanja o vodstvu, organizaciji i strukturi. Nastavljamo promatrati Mojsija kao primjer. No, najprije pogledajmo 1. Korinćanima 14:40.
Ako je u crkvi sve pristojno i u redu, tada će Bog biti prisutan na službi. Neki kažu da nam ne treba red, jer dolazi od vraga i upravlja Bogom. No, ja vam kažem da red daje slobodu Bogu da djeluje. Bogu je drago kada je sve pristojno i u redu.
—–
 
B2-5 Služba pomaganja – Lekcija 5: Postati vatreni sluga (Buddy Bell)
 
Često me pitaju je li „služba pomaganja“ zapisana u Bibliji. Jedan profesor teologije mi je rekao da nikada nije pročitao nešto o toj službi u Bibliji. Putovao sam svuda po svijetu naučavajući o daru pomaganja, pomažući ljudima da shvate da imaju svoje mjesto u Tijelu Kristovom.
————————————————-
 
PREGLED STAROG ZAVJETA
Vic Christopher Gornold-Smith
 
Velečasni Gornold-Smith iz Velike Britanije godinama je radio kao crkveni službenik Assemblies of God (Skupštine Božje) i na ICI sveučilištu u Bruxellesu. On je jedan od najpoznatijih svjetskih predavača Pregleda Starog zavjeta. Prije nekoliko godina priključio se timu International Media Ministries (Međunarodne medijske službe, op.prev.), a sada je glavni producent u njihovu video projektu Bible Stories (Biblijske priče, op.prev.)
 
10 LEKCUA
 
1. Pristup Starom zavjetu
2. Redoslijed knjiga i stvaranje
3. Slika Boga i pad
4. Babel i Abraham: Koncepti saveza
5. Abraham, Izrael, Josip i Mojsije
6. Štovanje u šatoru
7. Jošua, Suci i Ruta
8. Kraljevi, David, Psalmi i Hebrejsko pjesništvo
9. Mudrosna književnost, Podjela i Izgnanstvo
10. Babilonsko zatočeništvo, povratak iz izgnanstva i Proroci
 
B3-1 Pregled Starog Zavjeta – Lekcija 1: Pristup Starom zavjetu (Christopher Gornold-Smith)
 
Biblija je Riječ Božja. Riječ „Biblija“ dolazi od (dvije) grčke riječi: „ta biblia“, što znači „knjige“. Ovo je izraz koji su koristili rani kršćani od 150. godine poslije Krista. Biblija sadrži 66 knjiga: 39 u Starom zavjetu i 27 u Novom zavjetu. Biblija je knjiga nad knjigama. 
——
 
B3-2 Pregled Starog Zavjeta – Lekcija 2: Redoslijed knjiga i stvaranje (Christopher Gornold-Smith)
 
U posljednjoj lekciji razgovarali smo o redoslijedu knjiga Starog zavjeta. U Isusovo vrijeme, Židovi su imali iste knjige, no u različitom redoslijedu.
Pogledajmo redak iz Novog zavjeta koji se poziva na redak u starozavjetnim knjigama.
„I poče od Mojsija te, slijedeći sve proroke, protumači im što se na njega odnosilo u svim Pismima“ (Luka 24:27).
„Zatim im reče: ‘Ovo je ono što sam vam govorio…’“ (Luka 24:44).
Židovi su u Isusovo vrijeme imali sve knjige koje mi danas nazivamo Starim zavjetom; imali su židovsku Bibliju. 
No, kada su oni napravili svoj redoslijed knjiga, poredali su ih u tri velike grupe.
A. Prva grupa je bila Zakon: ono što mi danas nazivamo Petoknjižjem.
1. Od Postanka do Ponovljenog zakona
2. Zvali su je Tora, „upute“; to je bio prvi dio hebrejske Biblije.
B. Drugi dio su nazvali Proroci, što je također uključivalo povijesne knjige. Ovu grupu su podijelili na dva dijela: rani proroci i kasni proroci.
1. Rani proroci uključuju knjige: Jošua, Suci, 1. i 2. Samuelova, 1. i 2. Kraljevima.
2. Kasni proroci uključuju knjige od proroka Izaije do Malahije, izuzevši knjigu proroka Daniela i Tužaljke.
C. Treća grupa su spisi, što uključuje Joba, Psalme, Izreke i Pet svitaka: Pjesma nad pjesmama, Ruta, Tužaljke, Propovjednik i Estera.
• Nakon ove grupe slijede knjige proroka Daniela, Ezekiela, Nehemije i 1. i 2. Ljetopisa.
Novozavjetni citati su iz sve tri grupe Starog zavjeta. U Novom zavjetu postoji 94 citata iz Petoknjižja, 99 iz prorokâ i 85 iz spisâ.
• „Od krvi Abela do krvi Zaharije…“ (Luka 11:51).
• Smrt Abela: u prvoj knjizi hebrejskog kanona (Postanak 4:8)
• Smrt Zaharije: u zadnjoj knjizi hebrejskog kanona (2. Ljetopisa 24:20)
Isus je prepoznao čitav Stari zavjet kao Riječ Božju. Zašto je to važno?
Ne trebamo ponovno rasporediti knjige u Bibliji kako bi pratile tradicionalni židovski redoslijed. Isus Krist nije prihvatio samo dio Starog zavjeta, već sve u cjelini, kao Riječ Božju.
—–
 
B3-3 Pregled Starog Zavjeta – Lekcija 3: Slika Boga i pad (Christopher Gornold-Smith)
 
U prethodnoj lekciji govorili smo kako je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku. „Čovjeka“ znači čovječanstvo; ne znači samo muškarca (nasuprot žene). To znači da Bog gleda na čovjeka kao na duhovno biće.
—–
 
B3-4 Pregled Starog Zavjeta – Lekcija 4: Babel i Abraham: Koncepti saveza (Christopher Gornold-Smith)
 
U ovoj lekciji ćemo razmotriti Postanak 11 i dalje. U posljednjoj lekciji smo se usredotočili na odnos između čovjeka i Boga. Ponekad ljudi imaju odnos poslušnosti i zajedništva s Bogom. Drugi ljudi imaju odnos neposlušnosti. Najveći grijeh čovječanstva je samostalno odlučivanje što je dobro, a što zlo. Čovjek se uvijek pita: „Zašto bi Bog trebao odlučivati umjesto mene?“
U Postanku 11 čitamo primjer istoga. To je priča o babilonskoj kuli.
—–
 
B3-5 Pregled Starog Zavjeta – Lekcija 5: Abraham, Izrael, Josip i Mojsije (Christopher Gornold-Smith)
 
Nastavljamo sa proučavanjem Abrahamovog života. Postoje dvije važne činjenice o Abrahamovom životu. Prvo, Abraham se vjerom pouzdao u Boga; na tome se temeljio njegov odnos s Bogom. Drugo, Bog je načinio savez sa Abrahamom i dao mu obećanja; to je bio dio Božjeg odnosa s njim. Bog je Abrahamu dao dva obećanja: obećao mu je sina i obećao mu je da će njegovi potomci naslijediti zemlju.
Abraham je vjerovao Gospodinu. No, nakon što su prolazile mnoge godine još uvijek nije imao djece. U Postanku 16 je Sara, Abrahamova žena, nešto predložila svome mužu. Abrahamov život bio je borba između njegovog odnosa sa Bogom i njegovom kulturom. 
—–
 
B3-6 Pregled Starog Zavjeta – Lekcija 6: Štovanje u šatoru (Christopher Gornold-Smith)
 
U prethodnoj lekciji zaustavili smo se kod Saveza koji je Bog sklopio sa Izraelcima na Sinaju. Vidjeli smo da je ovaj Savez bio u obliku međunarodnog ugovora, te da je Bog imao ulogu Velikog kralja, vladara, dok su Mu Izraelci obećali vjernost. Također smo vidjeli da je Savez uključivao zakone (ne samo Deset zapovijedi) koji su odražavali Božju narav.
Postoji i druga strana Saveza koja se bavi vjerskim obredima. Odvojili su jedno od svojih plemena, levite, kao svećenike. Bog im je dao detalje kako Ga treba slaviti. Trebali su postaviti velik i predivan šator.
—–
 
B3-7 Pregled Starog Zavjeta – Lekcija 7: Jošua, Suci i Ruta (Christopher Gornold-Smith)
 
Nastavit ćemo tamo gdje smo stali u prethodnoj lekciji. Promatrat ćemo zemlju.
—–
 
B3-8 Pregled Starog Zavjeta – Lekcija 8: Kraljevi, David, Psalmi i Hebrejsko pjesništvo (Christopher Gornold-Smith)
 
Već smo vidjeli mnoge ključne ideje iz našeg proučavanja Starog zavjeta.
To su:
1. Savez
2. Odanost
3. Identitet
4. Vjera
 
Vidjeli smo da su posljednje tri bile više izražene u Rutinom životu. Sve su povezane. Isto smo vidjeli i u Rahabinom životu. Vidjeli smo tu situaciju i kod mnogih izraelskih vođa.
U ovoj lekciji, razmotrit ćemo novi povijesni razvoj Božjeg naroda.
—–
 
B3-9 Pregled Starog Zavjeta – Lekcija 9: Mudrosna književnost, Podjela i Izgnanstvo (Christopher Gornold-Smith)
 
Završili smo prethodnu lekciju sa Salomonom. On se često povezuje sa dvije stvari. Prva je izgradnja hrama u Jeruzalemu, a druga je davanje mudrosti: mudrost u svojoj politici, u upravljanju, u prosuđivanju, te u mudrim izrekama u književnosti.
Jedna knjiga koja je povezana sa Salomonovim imenom jest knjiga Propovjednika. To je vrlo važna knjiga za to vrijeme u povijesti. Čovjek traži odgovor na život i traži ga u izgradnji velikih projekata, užicima svog tijela, u svim aspektima života koje može zamisliti; i svaki puta ta potraga završava u ispraznosti. Život je jako isprazan. 
Konačno dolazi do zaključka: najvažnija stvar je vršiti volju Božju. No, to nije kraj, već početak mudrosti. Ovo je tema knjige Propovjednika. Ključni je izraz u knjizi: pod suncem.
Ako tražiš zadovoljstvo „pod suncem“, nikad ga nećeš naći. Moraš se podići „iznad sunca“ do sâmog Stvoritelja.Još jedna knjiga mudrosne literature je Knjiga o Jobu.
—–
 
B3-10 Pregled Starog Zavjeta – Lekcija 10: Babilonsko zatočeništvo, povratak iz izgnanstva i Proroci 
 
(Christopher Gornold-Smith)
 
U prethodnoj lekciji smo ostavili Judu u otužnom stanju. Vidjeli smo kako je Asirija napala Izrael, a zatim Judu. Tada se podigla nova sila znana kao Babilon. Nakon uništenja Ninive, Babilonci su prošli kroz Damask prema 
Jeruzalemu. Više puta su napadali, a naposljetku i razorili Jeruzalem. Također su uništili i Hram, te odveli ljude u Babilon.
————————————————————
 
SRŽ EVANĐELJA
VIč. Terry Law
 
Služba Terrvja Lawa (VVorld Compassion [Suosjećanje sa svijetom]) usredotočena je na donošenje kršćanske 
 
literature, učenja i humanitarne pomoći u različite narode svijeta. Terry je vrlo poznat po svojim knjigama o glazbi i anđelima. U ovim lekcijama izlaže svoja najbolja učenja.
 
5 LEKCUA
 
1. Božanska razmjena – Dio 1
2. Božanska razmjena – Dio 2
3. Pobjeda slavljenja
4. Što pokreće anđele
5. Kako vjeru učiniti djelotvornom
 
B4-1 Srž Evanđelja – Lekcija 1: Božanska razmjena – Dio 1 (Terry Law)
 
2. Korinćanima 5:21. Ovaj redak smatram jednim od najvažnijih u Novom zavjetu. Za njega koristim poseban naziv; nazivam ga „božanskom razmjenom“. Ovaj redak govori o razmjeni između Boga i čovjeka.
Što je SRŽ EVANĐELJA? Koji su to „otkucaji srca“ Evanđelja? Srž Evanđelja se može pronaći u ovom retku, jer je tu prikazan koncept izmjene. Što je „božanska razmjena“? Ona se može sažeti u dvije rečenice. Bog je uzeo svo zlo (krivnju) koje je bilo na nama zbog naših grijeha i stavio ga na Isusa. Zatim je uzeo svo dobro koje je bilo na Isusu zbog Njegove bezgrješne poslušnosti, i ponudio je to dobro nama, besplatno, kada povjerujemo u Isusa. 
To je načelo koje stoji iza 2. Korinćanima 5:21.
 
Priča Billy Grahama.
—–
 
B4-2 Srž Evanđelja – Lekcija 2: Božanska razmjena – Dio 2 (Terry Law)
 
Govorimo o božanskoj razmjeni. Bog je preuzeo zlo koje je nas trebalo stići i stavio je to na svog Sina Isusa. Zatim je uzeo ono dobro što je trebalo ići Isusu, te ponudio besplatno svima koji se uzdaju u Njegovo ime. Ovo je drugi dio lekcije. Već smo pogledali četiri elementa božanske razmjene. Sada ćemo pogledati petu točku.
—–
 
B4-3 Srž Evanđelja – Lekcija 3: Pobjeda slavljenja (Terry Law)
 
TEKST: Kološanima 2:15; 2. Korinćanima 2:14
 
Koja riječ je zajednička ovim odlomcima? Riječ „pobjednička povorka“ (u engleskom prijevodu riječ „trijumf“, op. prev.). Kad god upitam englesku publiku, „Što znači riječ trijumf?“ Odgovore mi „pobjeda“. Misle da su trijumf i pobjeda sinonimi. No, želim napraviti kontrast između tih riječi.
—–
 
B4-4 Srž Evanđelja – Lekcija 4: Što pokreće anđele (Terry Law)
 
Mnogo je poveznica između Duha Svetog i anđelâ u knjizi Djela apostolskih.
U Djelima 8:26 anđeo Gospodnji uputio je evangelizatora Filipa da napusti Samariju usred vrhunca probuđenja, te da ode u pustinju. Koja je povezanost između anđelâ i Duha Svetoga? Anđeo mu je rekao kamo da ide, a kada je tamo stigao, Duh Sveti mu je rekao kome da služi. Očito je da anđeli i Duh Sveti rade zajedno.
U Djelima 10:3-6 anđeo Gospodnji se ukazao Korneliju i dao mu upute da pošalje ljude u Jopu da pronađu čovjeka zvanog Petar. U 19. i 20. retku Duh Sveti je naredio Petru da se sastane sa tri čovjeka koji ga traže (tri čovjeka koje je Kornelije poslao), jer ih je Gospodin poslao. Anđeo je poslao ta tri čovjeka, ali je Duh Sveti poslao Korneliju anđela s porukom. U knjizi Djela apostolskih anđeli rade za Duha Svetoga.
U Djelima 12:5-7, Crkva je vatreno molila u Duhu za Petrovo oslobođenje. Duh Sveti je poslao anđela da ga oslobodi.
Pisac poslanice Hebrejima je napisao prva dva poglavlja kako bi ispravio herezu štovanja anđela u ranoj Crkvi. 
Jedna od opasnosti u našem narodu je nepoznavanje razlike između dobrih i loših anđela. Većina misli da su svi anđeli dobri. Ali, Biblija to ne kaže. Zapravo, i sotona je anđeo.
Danas postoje velike religije koje su započeli anđeli.
1. Muhamed je primio muslimansku vjeru u Kuranu od anđela, navodno Gabrijela.
2. Joseph Smith osnovaoje mormonsku vjeru temeljenu na otkrivenju koje je primio od anđela.
• No Pavao u Poslanici Galaćanima kaže da ako netko propovijeda drugačije evanđelje, čak ako je i anđeo, neka je proklet (Galaćanima 1:8).
 
Pisac Poslanice Hebrejima uspoređuje Isusa sa anđelima i izjavljuje:
1. Isus nije anđeo.
2. On je Sin Božji.
3. On je Stvoritelj svih anđela.
4. Anđeli nisu ljudi.
 
Anđeli se pojavljuju u svim kulturama i zemljama. Anđeli se mogu pojaviti kao ljudi, ali oni nisu ljudi. 
U Hebrejima 1:14 opisana je glavna služba anđela. Oni su službujući duhovi koji služe baštinicima spasenja. Njihova glavna služba je služiti nam.
Koliko ima anđela? Biblija kaže da ih je bezbroj. Ne možemo ih izbrojati.
Ako su anđeli poslani da nam služe, možemo li učiniti nešto što bi utjecalo na njih? Da.
 
1. Primjer: Zaharija, otac Ivana Krstitelja, i Gabrijel.
   • Anđeo ga je učinio nijemim zbog njegovih riječi nevjere. 
 
2. Na anđele utječu ljudske riječi nevjere.
    a. Kada govorimo riječi vjere koje su u skladu sa Božjom riječju, mogu nas pratiti i pomoći nam. 
    b. No, kada smo ispunjeni nevjerom, onemogućujemo njihovo služenje nama.
    c. Naša djela utječu na anđele.
—–
 
B4-5 Srž Evanđelja – Lekcija 5: Kako vjeru učiniti djelotvornom (Terry Law)
 
Želim započeti ovu lekciju pitanjem. Jeste li nanovo rođeni? Kako netko može znati je li nanovo rođen? Biblija kaže da Njegov Duh svjedoči našem duhu da smo djeca Božja. Ali, Biblija također kaže da smo spašeni po vjeri, te da je vjera dar Božji, kako se nitko ne bi hvalisao (Efežanima 2:8-9).
Ako si nanovo rođen, vjera koja te nanovo rodila dolazi od Boga. To je Božji dar. Dakle, ako si nanovo rođen, također znaš da imaš vjeru.
 
Rimljanima 12:3 govori o mjeri vjere koju nam Bog daje.
A. Bog je svima dao mjeru vjere.
B. Isus ima karakteristiku da mjeri vjeru onih koji su oko Njega. 
    1. Uvijek je govorio ljudima o vjeri.
    2. Nazvao je Petra „Malovjerni“ (Matej 14:31).
    3. Ženi sa opsjednutom kćeri je rekao: „O ženo, velika je tvoja vjera!“ (Matej 15:28)
    4. Rimskom stotniku je rekao: „Tolike vjere ne nađoh ni u koga…“ (Matej 8:10)
C. U Rimljanima 4:19 Biblija govori o Abrahamu: „Ne pokoleba se u vjeri“.
D. U 2. Solunjanima 1:3 Solunjani imaju „vrlo naprednu vjeru“.
 
Želim istaći da se u Bibliji traži od tebe da izmjeriš svoju vjeru. Kad bi morao izmjeriti svoju vjeru na ljestvici od jedan do deset, gdje bi se našao na toj ljestvici? Koja je razina tvoje vjere?
Kažeš: „Pa, nemam mnogo vjere.“ Ali, ja ti kažem, ako imaš spasonosnu vjeru (vjeru dovoljnu za spasenje), imaš dovoljno vjere da činiš ono što Gospodin od tebe očekuje. Isus je rekao da, ako imaš vjere kao gorušičino zrno, tada možeš pomicati planine (Matej 17:20).
————————————————————
 
ISUS NAŠ ISCJELITELJ DANAS
Vic. Bayless Conley
 
Pastor Conley se u ovom semestru vraća podijeliti s nama jasno biblijsko poimanje tematike iscjeljenja. Ove lekcije proućavaju iscjeljenje iz mnogo različitih kutova. Uvjeriti će svakog iskrenog vjernika da je iscjeljenje dio pomirenja i da Bog danas i dalje želi iscjeljivati ljude.
 
5 LEKCIJA
 
1. Božja volja i iscjeljenje
2. Iscjeljenje u pomirenju
3. Potpuno spasenje
4. Mojsije, zmija i iscjeljenje
5. Milost iscjeljenja
 
B5-1 Isus naš iscjelitelj danas – Lekcija 1: Božja volja i iscjeljenje (Bayless Conley)
 
Je li volja Božja za sve bolesne da budu iscijeljeni? Razumijevanje Božjeg načina razmišljanja u pogledu iscjeljenja je temelj doktrine iscjeljenja. 
—–
 
B5-2 Isus naš iscjelitelj danas – Lekcija 2: Iscjeljenje u pomirenju (Bayless Conley)
 
Bolest i smrt došli su na svijet kao posljedica pada u grijeh. Sa padom čovječanstva u grijeh, sve dobro što je Bog stvorio se narušilo. Ako vjerujemo da je Isus Krist došao u svijet da otkupi čovječanstvo od grijeha, tada slijedi da Njegovo otkupljenje također uklanja i prokletstvo grijeha.
„Prema tome, kao što po jednom čovjeku uđe grijeh u svijet, a po grijehu smrt, tako smrt prijeđe na sve ljude, jer svi sagriješiše“ (Rimljanima 5:12).
—–
 
B5-3 Isus naš iscjelitelj danas – Lekcija 3: Potpuno spasenje (Bayless Conley)
 
Pročitajte Izaiju 53:4-10.
 
Isus je isti jučer, danas i zauvijek. U ovoj lekciji ćemo govoriti o Božjoj ideji spasenja. Ovo može promijeniti tvoj život. 
—–
 
B5-4 Isus naš iscjelitelj danas – Lekcija 4: Mojsije, zmija i iscjeljenje (Bayless Conley)
 
U prethodnoj lekciji govorili smo o potpunom spasenju koje nam je Krist omogućio, a koje uključuje iscjeljenje. 
Kristovo spasenje utječe na svako područje našeg života, sada i u vječnosti. U ovoj lekciji vidjet ćemo kako se ovo spasenje primjenjuje na svakog vjernika i kako možemo uživati u svakoj blagodati iscjeljenja u spasenju.
—–
 
B5-5 Isus naš iscjelitelj danas – Lekcija 5: Milost iscjeljenja (Bayless Conley)
 
U ovoj lekciji ćemo govoriti o Božjoj milosti i milosrđu. Vjerujem da ova poruka može potaknuti rast vjere. 
Razmatrat ćemo Božji karakter i narav.
Kada dođemo pred Boga i tražimo iscjeljenje, trebamo istražiti svoje srce. Trebamo odvojiti vrijeme kako bi se pripremili za primanje onoga što Bog ima za nas. Bog je iscjelitelj, ali i mi imamo ulogu u tome. 
————————————————————
 
Življeti po vjeri
Rev. Bill Winston
 
LEKCIJE 2
 
B6-1 – Živjeti po vjeri – Lekcija 1: Življeti po vjeri Dio 1 (Bill Winston)
—–
 
B6-2 – Živjeti po vjeri – Lekcija 2: Življeti po vjeri Dio 2 (Bill Winston)
————————————————————
 
Mobilizirati radi umnožavanja
Rev. Berin Giifillan
 
Upravo je velečasni Giifillan čovjek kojemu je Bog dao viziju za Međunarodni nastavni plan po kojemu funkcionira ova (ISOM) škola. U ovoj lekciji on objašnjava kako se taj nastavni plan može koristiti da bi se pokrenulo vjernike u sazrijevanje svijesti o potrebi umnožavanja.
 
1 LEKCIJA
 
1. Mobilizcija radi umnožavanja
 
C1-1 Mobilizirati radi umnožavanja – Uvod u međunarodni nastavni plan (Berin Giifillan)
————————————————————
 
OBUČAVANJE TEMELJENO NA CRKVI
Dr. Stan DeKoven
 
Dr. DeKoven je utemeljitelj i predsjednik Vision International Universitv [Međunarodnog sveučilišta „Vizija”]. 
 
Njegov se institut specijalizirao za pomaganje i akreditiranje biblijskih škola temeljenih na crkvi.
 
3 LEKCIJE
 
1. Model obučavanja za službu
2. Cilj i svrha obrazovne službe
3. Planiranje vašeg instituta
 
C2-1 Obučavanje temeljeno na crkvi – Lekcija 1: Model obučavanja za službu (Stan DeKoven)
 
Kada je Isus otpočeo svoju zemaljsku službu, počeo je kao učitelj „koji je došao od Boga“ (Ivan 3: 1-2). Nije uopće upitno da je Isus došao kako bi postao našim Spasiteljem. On je postigao naše spasenje svojom smrću na križu i uskrsnućem. No, glavni fokus Njegove službe bio je da podigne vodstvo za sljedeću generaciju. Isus je predao svoj život za svoje učenike, pokazujući nam kako se i mi danas trebamo odnositi prema službi.
Nikodemova izjava u ovom odjeljku (Ivan 3:2) izrekla je očitu činjenicu: Isus je bio učitelj. A činjenica je da, u današnje vrijeme, ako želimo postati učinkoviti u službi, također moramo naučiti biti učinkoviti učitelji. 
Jedino pravo pitanje na ovom mjestu je: hoće li vođe poučavati na sistematski način ili nekakvim nasumičnim stilom?
 
U Starom je zavjetu obučavanje za službu bilo vođeno Duhom i „rađalo se“ u „školi za proroke“ (među tzv. „proročkim sinovima“). To vrijedi i za danas dok gledamo Isusov plan za Njegove učenike. Isus je poučavao svoje učenike mnogim važnim stvarima. Sažeo je svrhu njihovih života u Mateju 28:16-20.
—–
 
C2-2 Obučavanje temeljeno na crkvi – Lekcija 2: Cilj i svrha obrazovne službe (Stan DeKoven)
 
U prvoj lekciji smo obradili uzorak koji nalazimo u Riječi po pitanju razvijanja vođa. Iznimno je važno da svaka lokalna crkva razvije nekakav obrazovni institut kako bi opremila Božje ljude za učinkovitu službu.
U Crkvi prvoga stoljeća za zajedničko okupljanje vjernika nisu bile važne zgrade. Vjernici su se sastajali na Solomonovom trijemu, po kućama, u unajmljenim prostorima, i drugdje gdje su se mogli sastati da bi slušali naučavanje Božje Riječi. Kao vođe, moramo biti fleksibilni i upotrijebiti što god nam Bog stavi u ruke da opremimo ljude za učinkovitu službu.
U ovoj lekciji ćemo razmotriti tri primarna područja. Pregledat ćemo ciljeve i svrhu službe poučavanja. Zatim ćemo vidjeti kako se pripremiti za razvoj vašeg biblijskog instituta.
—–
 
C2-3 Obučavanje temeljeno na crkvi – Lekcija 3: Planiranje vašeg instituta (Stan DeKoven)
 
Razmotrili smo filozofiju razvijanja biblijskog instituta i njegovu važnost u pogledu osvajanja ljudi za Isusa. 
U ovoj lekciji ćemo vidjeti kako zapravo planirati biblijski institut.
Prije nego razmotrimo temeljne principe, pogledajmo 2. Timoteju 3:16-17. Božja Riječ nam je jako korisna. Kada sistematski proučavamo Božju Riječ kroz određeni period, Sveti Duh nas počinje učiti, ispravljati, davati nam novi smjer i zapravo nas trenirati kako da ispravno živimo. Božja svrha toga jest da nas učini spremnima, što znači potpuno pripremljenima ili opremljenima za bilo koju nepredviđenu okolnost.
Božji plan za biblijski institut jest da proučavamo Njegovu Riječ kako bismo učinili sve potrebne promjene u našim životima, sve dok ne dosegnemo punu zrelost.
—————————————————————–
 
KUĆNE GRUPE
Rev.Larry Stockstill
 
Velečasni Stockstill je pastor crkve od 6 500 članova, koja se temelji na kučnim grupama. Stockstill je proučavao kucne grupe širom svijeta. Njegov model „Princip dvanaestorice” iz Kolumbije osigurava strukturu za rast, učeništvo i razvoj vodstva.
 
5 LEKCIJA
 
1. Svrha kućnih grupa
2. Evangelizacija izgubljenih
3. Podizanje vođa
4. Principi umnažanja
5. Veliki vođe u Crkvi
 
C3-1 Kućne grupe – Lekcija 1: Svrha kućnih grupa (Larry Stockstill)
 
NOVOZAVJETNI PRINCIP:
 
„Kao što su svaki dan postojano – kao po dogovoru – bili u hramu, tako su po kućama lomili kruh i zajedno uzimali hranu vesela i priprosta srca.“ (Djela apostolska 2:46)
 
Princip sastajanja u hramu i po kućama nalazio se u samom temelju rane Crkve. U Djelima 5:42 Biblija kaže: 
„Svaki dan su neprestano i u hramu i po kućama navješćivali Isusa kao Mesiju“. Ponovo možemo vidjeti princip sastajanja u hramu i po kućama.
Mnoge se naše crkve sastaju na velikim javnim okupljanjima. To je važno da bi svijet vidio da se zajedno okupljamo. Ali, trebamo se sastajati i po kućama. U Djelima 20:20 Pavao kaže: ”…kako nisam ništa od onoga što je korisno propustio da vam saopćim i da vas poučim javno i po kućama”. Ovdje iznova vidimo javnu službu i službu po kućama.
Drvo se najprije može zamijetiti po stablu i lišću. Ali, ono se drži pomoću korijena. Stablo i lišće su javna služba Crkve. Sastajanje po kućama je poput korijena tog stabla. Isus je učinio preko petnaest čudesa u kućama. 
Kuća također može biti mala verzija Crkve.
—–
 
C3-2 Kućne grupe – Lekcija 2: Evangelizacija izgubljenih (Larry Stockstill)
 
U našoj posljednjoj lekciji smo govorili o svrhama kućnih grupa. Otkrili smo tri svrhe Crkve. Prva je skrbiti za vjernike. Razgovarali smo o tome kako je Mojsije organizirao Crkvu u pustinji. Postavio ih je u male skupine od po deset ljudi te postavio nadglednike da se dobro brinu za njih. Vidjeli smo da su i u ranoj Crkvi također jako dobro skrbili o ljudima. Poučavali su ih javno i po kućama.
Druga svrha Crkve jest evangelizacija.
—–
 
C3-3 Kućne grupe – Lekcija 3: Podizanje vođa (Larry Stockstill)
 
U našoj zadnjoj lekciji vidjeli smo drugu svrhu Crkve – evangelizaciju nespašenih. Gospodin želi svakoj kućnoj grupi dati viziju zadobivanja njihovih bližnjih. Svi mi imamo svrhu, a ta je svrha zadobivanje duša. Tu svrhu najbolje ispunjavamo u grupi. U kućnoj grupi se „prelazimo“ iz načina individualnog „pecanja riba“ do „hvatanja riba mrežom“.
U ovoj lekciji želimo proučavati treću svrhu Crkve, a to je podizanje vođa. Vodstvo je najvažnija potreba današnje Crkve. Jedan vođa može snažno utjecati na narod. Ali, vrlo često se događa u lokalnoj crkvi da ne znamo kako podići vođe. Skloni smo postavljati ljude koji su u Crkvi uočljivi. Dajemo im položaje i titule, iako nisu dokazali svoje darove. U strukturi pak kućne grupe, pronalazimo savršen način podizanja vođa.
—–
 
C3-4 Kućne grupe – Lekcija 4: Principi umnažanja (Larry Stockstill)
 
Već smo naučili tri svrhe Crkve. Crkva ponajprije postoji da skrbi o vjernicima, zatim da evangelizira izgubljene (nespašene) i, konačno, da podiže vođe. Vjerujemo da je crkva koja se sastoji od kućnih grupa najbolja struktura za postizanje ovih triju stvari.
Zastanite i razmislite o Bogu i principu umnožavanja. On nas je o ovom principu poučavao od Postanka do Otkrivenja. On je rekao Adamu i Evi: „Plodite se i množite, i nastanite zemlju…“ (Postanak 1:28). U Djelima apostolskim vidimo da se broj učenika umnožavao i rastao. Kako kućne grupe mogu pomoći vašoj crkvi da se umnoži i napuni vašu zemlju? Ova lekcija mogla bi biti najsnažnija lekcija o crkvenom rastu koja je ikada naučena.
Pogledajmo tri principa umnožavanja.
—-
 
C3-5 Kućne grupe – Lekcija 5: Veliki vođe u Crkvi (Larry Stockstill)
 
Govorili smo o svrsi Crkve u kućnim grupama. Kućna grupa je najmanja jedinica (zajednica, grupa) Kristovog duhovnog Tijela. Govorili smo također i o tome kako dobro skrbiti o ljudima kroz kućne grupe, kako evangeliziramo izgubljene pozivajući ih da dođu na kućnu grupu, i o tome kako podižemo vođe kroz djelovanje kućnih grupa.
U našoj posljednjoj lekciji smo raspravljali o „Principu dvanaestorice“ i o umnožavanju. Dopustite mi da vas podsjetim da većina naših kućnih grupa započinju kao obiteljske grupe. Kako grupe rastu, i obitelji se umnožavaju. Bog voli obitelj(i). U Psalmu 127:3 Biblija kaže: „Evo, sinovi su Jahvin dar, plod utrobe njegova je nagrada.“
Kućne grupe obnavljaju osjećaj za obitelj u Crkvi. One također obnavljaju i osjećaj borbenosti u Crkvi. Bog gradi svoju Crkvu sa obiteljima.
U ovoj zadnjoj lekciji, želim vam pokazati vrstu ljudi koji će biti veliki vođe u vašoj crkvi. Mi ih nazivamo sinovima u kući Božjoj.
——————————————————————
 
EVANGELIZACIJA U SILI
Dr. Reinhard Bonnke
 
Kroz službu doktora Bonnkea, milijuni ljudi su spašeni, oslobođeni i isci-jeljeni. Njegovo naviještanje Evanđelja prate znakovi i čudesa. Naučite tajne evangelizacije od jednog od najplodonosnijih svjetskih evangelizatora današnjice.
 
5 LEKCIJA
 
1. Valtreni evangelizatori
2. Sila Duha Svetoga
3. Integritet
4. Veliko Poslanje
5. Vatra Duha Svetoga
 
C4-1 Evangelizacija u sili – Lekcija 1: Vatreni evangelizatori (Reinhard Bonnke)
 
Tajna evangelizacije svijeta jest vatra Duha Svetoga. To je ono što je promijenilo nevjerne učenike u vjernike koji su otišli svugdje propovijedati Riječ, a pratila su ih čudesa i znakovi.
—–
 
C4-2 Evangelizacija u sili – Lekcija 2: Sila Duha Svetoga (Reinhard Bonnke)
 
Imam goruću želju vidjeti našu generaciju osvojenu za Krista. Gospodin je rekao da će u posljednje dane „izliti od svoga Duha na svako ljudsko biće“ (Djela 2:17). Vi i ja smo dio Božjeg plana da se spasi ovaj svijet i naša generacija od potpunog uništenja.
Vidjeli smo kako je Sotonina moć potpuno okovala ovaj svijet. No, pomoću sile Duha Svetoga i kroz propovijedanje Evanđelja Isusa Krista, Sotonini lanci se slamaju. Evanđelje Isusa Krista je sila Božja za spasenje.
Stvaranje svijeta Boga nije koštalo ništa, ali stvaranje Evanđelja koštalo Ga je svega. Koštalo Ga je Njegovog jedinorođenog Sina.
—–
 
C4-3 Evangelizacija u sili – Lekcija 3: Integritet (Reinhard Bonnke)
 
Integritet (poštenje, čestitost, čistoća srca) je nužno potreban, ako želimo nositi pomazanje Duha Svetoga. Ako želimo primiti ono što nam Duh Sveti želi udijeliti, moramo se dati na pripremanje samih sebe da postanemo savršeni Božji sluge.
—–
 
C4-4 Evangelizacija u sili – Lekcija 4: Veliko Poslanje (Reinhard Bonnke)
 
Bog nas je počastio privilegijom da navješćujemo Evanđelje, dajući nam široke parametre po kojima radimo. 
Potpuno nas je opremio Svojom snagom da dovršimo Njegova djela. Na nama je hoćemo li odlučiti ispuniti svoj poziv ili ćemo se uljuljkati služeći sami sebi.
—–
 
C4-5 Evangelizacija u sili – Lekcija 5: Vatra Duha Svetoga (Reinhard Bonnke)
 
Krv mora doći prije vatre. Krv spasenja dolazi prije ispunjavanja Duhom Svetim. Vatra će doći kada se život očisti. Marko 16:15 kaže: „Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest.“ Matej 3:11, s druge strane, kaže: „Ja vas krstim vodom u znak obraćenja, ali onaj koji dolazi poslije mene…će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.“
Ivan Krstitelj govori o drugom krstitelju. Ivan Krstitelj stoji u rijeci hladne vode, dok Isus Krist stoji u rijeci tekuće vatre: vatre Duha Svetoga. Budući da imamo Evanđelje vatre, imamo „vruće“ Evanđelje. Ako Evanđelje ne otopi led grijeha, to nije originalno Evanđelje Isusa Krista.
——————————————————————
 
POŠTENJE VODSTVA
Dr. Jack Hayford
 
Dr. Havford je glavni pastor crkve Church on the Way [Crkva na putu] u Kali-forniji i poznat je kao „pastor svih pastora”. Međunarodno je poznat kao pisac, pjesnik i učitelj.
 
2 LEKCIJE
 
1. Integritet srca 
2. Duh praštanja
 
C5-1 Poštenje vodstva – Lekcija 1: Integritet srca (Jack Hayford)
 
Različite su kvalitete koje čine dobrog vođu. Neki od nas posjeduju neke od tih znakova i sposobnosti, npr.:
1. Posebne kreativne vještine
2. Intelektualna bistrina
3. Sposobnosti upravljanja
4. Proročka vizija
5. Osobnost koja privlači
6. Duhovni žar
7. Nadnaravne darove
 
Nitko od nas ne posjeduje sve ove darove. No, gotovo uvijek kada ljudi promatraju sposobnosti velikih vođa, oni traže stvari koje su vidljive. Ja želim govoriti o stvarima koje se ne mogu vidjeti i koje ne može zamijeniti nikakav raspon vještina.
Vođe me često znaju upitati: „Koja je tajna uspjeha u službi vodstva?“
Pretpostavlja se da bi sati provedeni u čitanju Biblije i u molitvi mogli biti ključ. Naravno, to je važno, ali uvjeren sam da ništa ne može nadmašiti značaj njegovanja poštenog (čistog) srca. Pošteno (čisto) srce je srce iz kojega izviru riječi molitve i iz kojega propovijeda se Riječ Božja.
Najvažnija stvar za svakog vođu jest pitanje integriteta (poštenja, čistoće, čestitosti) njegovog srca.
Tekst nas upoznaje sa idejom koja se nekoliko puta ponavlja u Starom zavjetu.
—–
 
C5-2 Poštenje vodstva – Lekcija 2: Duh praštanja (Jack Hayford)
 
U našoj prvoj lekciji učili smo o poštenju (čistoći) srca. Naučili smo kako se srce malo po malo može zavarati, sve dok se ne dogodi velika tragedija. Očuvati pošteno srce znači oduprijeti se napadima na srce: napadima koji dolaze malim koracima, poput neprijateljske vojske koja narodu oduzima zemlju.
Sada želimo učiti o jednom drugom bitnom aspektu poštenja. Sada srce nije napadnuto, već je zaraženo. Radi se o vođi i o duhu opraštanja.
Primarna ideja oproštenja jest otpustiti ili pustiti. Kada je nama Gospodin oprostio, pušteni smo na slobodu od sile grijeha i otpušteni smo iz tog ropstva koje vodi u vječnu smrt. Tako možemo razumjeti kako oprost znači otpuštanje.
Biblija uči o duhu opraštanja: kako iskusiti život u duhu otpuštanja. Duh otpuštanja je kada se naša srca i ruke u oslobađajućem stavu otvore prema Bogu i prema drugima, tako da nam ruke ne budu prepune problema sa srdžbom i ogorčenošću (poput osobe koja nosi prtljagu koja joj nije potrebna za put na koji polazi).
Otpuštanje u slobodi služenja zavisi o duhu otpuštanja koji vlada srcem vođe.
——————————————————————-
 
VIZIJA VODSTVA
Dr. David Shibley
 
Dr. Shiblev vodi Global Advance Ministries. Usredotočen je na opskrbu svime stoje potrebno za pastire „na prvim crtama”, kao i na udjeljivanje vizije vođama.
 
5 LEKCIJA
 
1. Prihvaćanje vizije
2. Kvalitete vizionara
3. Usmjeravanje vizije
4. Božja vizija i vaša vizija
5. Financiranje vizije
 
C6-1 Vizija vodstva – Lekcija 1: Prihvaćanje vizije (David Shibley)
 
Diljem svijeta se čuje vapaj Crkve za jasnom i prepoznatljivom vizijom od Boga. Bog nam je u 21. stoljeću dao veličanstvene mogućnosti. Na dohvat ruke nam je sve ono za što su molili i za čime su čeznuli kršćani prošlih 
dvadeset stoljeća. Ova generacija ima priliku potpuno ispuniti Veliki nalog.
Postoji isto tako vapaj iz neba, vapaj čežnje da se izgradi crkva u svakoj etničkoj skupini širom svijeta. No, da bi se to dogodilo, mora postojati vizija u srcima Božjeg naroda, a posebno u srcima vođa. Biblija nam u Izrekama 29:18 kaže da „kad objave nema, narod se razuzda.“ Drugim riječima, gdje ne postoji pojašnjena vizija, nastaje razuzdan, nepromišljen život.
Danas Bog poziva svoju nevjestu, Crkvu, da živi sa osjećajem za svrhu. Trebamo uskladiti svoje živote sa Božjim nakanama. Veliki Božji naum jest da čitav svijet upozna Njegovog Sina, Isusa Krista. On nas poziva da živimo za ono što je uistinu važno. A važno je uzdići Božjega Sina sve do nakraj zemlje.
Uvjeren sam da će Bog upotrijebiti ove lekcije da uskladi vaše živote sa Svojim nakanama. Kada govorimo o viziji sa biblijskog stajališta, ne govorimo o dobrim idejama nečijega srca. Vizija nije pitanje konsenzus (međusobnog usaglašavanja) neke grupe. To nije niti neka vrsta mističnog transa.
Biblijska vizija je kada vam Bog otkrije želje svoga srca u vezi budućnosti. Kada vam Bog progovori o svojoj viziji za budućnost i stavi vam taj „teret“ na srce, tada vi nosite Njegovu viziju. Ta se vizija može odnositi na vaš grad, ili na nepravde koje se događaju u vašoj državi. Možda vas Bog poziva da podignete svoj glas protiv te nepravde i iznesete Božju volju za tu situaciju.
Ta vizija se može odnositi na evangeliziranje nespašenih u vašem selu. Što god vam Bog kaže, učinite to. Kada počnete usklađivati svoj život sa vizijom koju vam Bog stavlja na srce, uvidjet ćete da vaš život, koji prije možda nije bio usredotočen, sada ima prepoznatljiv, jasan fokus i pravac. Upravo se to dogodilo mladom proroku Jeremiji.
—–
 
C6-2 Vizija vodstva – Lekcija 2: Kvalitete vizionara (David Shibley)
 
Koje su to kvalitete u životu vođe kojemu će Bog povjeriti viziju? Vizija je vrijedno blago; dakle, Bog će biti posebno oprezan prije nego povjeri nekome Svoju viziju.
Vizija može doći kroz potvrdu Pisma, jer Božji Logos postaje Rhema u usmjeravanju našeg života. Može čak doći i kroz riječi koje su nam upućene od strane drugih vjernika. No, koji god put Bog odabere kako bi nam dao viziju, ta vizija postaje nešto dragocjeno za budućnost. Onaj koji tu viziju nosi mora biti vođen Duhom Svetim kako bi ju mogao prikladno ostvarivati. Netko je dobro primijetio da će Bog osobu koju upotrebljava javno On sam usmjeravati privatno. Gospodin ima posebne načine kroz koje oblikuje čovjeka kojemu je dao Svoju viziju.
Jedan od najjasnijih primjera vođe sa vizijom od Boga je Jošua. On nam je dao najbolji primjer kako doći do učinkovite pozicije vodstva. Već je bio prošao kroz Mojsijevo mentorstvo. Na početku Jošuine knjige, vidimo da je bio pozvan u rang vodstva kakav mu je dotad bio nepoznat. Isto tako je i danas, gotovo u svakom narodu Crkva se nalazi u sezoni tranzicije. U idućih pet godina, 80% vođa u kršćanskome svijetu će se izmijeniti. Tako je bilo i pod Mojsijevim vodstvom. Mnogi crkveni vođe rođeni nakon II. svjetskog rata će nas napustiti i otići Gospodinu. Ja vjerujem da Duh Sveti danas podiže nove vođe-vizionare u Kristovom Tijelu. 
Postoji paralela između načina kako se Bog odnosio prema Jošui i kako će se odnositi prema nama danas. Deset je kvaliteta u životu vizionara koje možemo vidjeti u Jošuinom životu.
—–
 
C6-3 Vizija vodstva – Lekcija 3: Usmjeravanje vizije (David Shibley)
 
U drugoj lekciji smo razgovarali o sedam kvaliteta vizionara, promatrajući Jošuin život. Prvih pet poglavlja u Jošuinoj knjizi govore o tome kako je Jošua dobio glavnu ulogu u vođenju Božjeg naroda.
Postoje još tri kvalitete o kojima želimo razgovarati dok promatramo Jošuin život i način na koji se njegov život odnosi na nas. U Jošui 5 dogodila su se tri incidenta koja imaju ogroman utjecaj na život nas današnjih vođa.
—–
 
C6-4 Vizija vodstva – Lekcija 4: Božja vizija i vaša vizija (David Shibley)
 
Postoji li neka sveobuhvatna Božja svrha u svemu što On čini za Svoj narod? Zbog koje svrhe Bog želi da budemo ljudi vjere, sile, svetosti i blagostanja? Istina je da On želi te stvari za nas jer nas voli. No, postoji i svrha radi koje Bog daje ove stvari svome narodu. 
Zašto vas je Isus pozvao i imenovao? (Ivan 15:16) Zapazite da Isus ovdje nije rekao da nas je pozvao i imenovao da bismo išli u nebo ili uživali u izobilnom životu. Sve nam to sada pripada kao ishod našeg odnosa s Njim.
No, zašto nas je Isus pozvao u Svoje Kraljevstvo? On nas je doveo u Svoje Kraljevstvo kako bismo mogli roditi rod. Rod o kojem Isus ovdje govori nije samo plod Duha Svetog, već je to rod (plod) obilne žetve: žetve dragocjenih duša diljem svijeta.
Mi trebamo podići svoje oči kako bismo gledali iznad naših samonametnutih duhovnih barijera i vidjeli čitav svijet za koji je Krist umro.
Ovo je predmet o razvijanju naše vizije. No, moramo imati na umu da bilo kakva vizija koju imamo mora biti povezana sa Božjim velikim naumom. Vizija koju nam je Bog dao mora biti dijelom Božje vizije za sve narode. Mi moramo biti sudionici Božjeg globalnog plana. Božji globalni plan je da dovede sve narode pod gospodstvo Isusa Krista.
Krist nam je dao Veliki nalog, koji je glavna zapovijed Crkvi. To je radni plan Crkve od vremena kada je Isus uzašao na nebo sve do vremena kada se iznova bude vratio.
Veliki misionar u Africi, David Livingston, zamjetio je sljedeće: „Bog je imao samo jednoga Sina, a taj Sin je bio misionar.“ Kršćanska vjera je misionarska vjera. Sa nebeske perspektive, najvažnija stvar koja se događa u Kristovu Tijelu širom svijeta jest ispunjavanje Velikog naloga. Nije odgovornost samo Crkve u Sjedinjenim Američkim Državama da evangelizira svijet; to je privilegija i odgovornost svih vjernika u svakoj državi.
—–
 
C6-5 Vizija vodstva – Lekcija 5: Financiranje vizije (David Shibley)
 
Bog je obećao Abrahamu i njegovu potomstvu da će blagosloviti njega i njegovo potomstvo. Neki ovo smatraju vrhuncem obećanja koje je Bog dao Svom narodu.
Ali, postoji i „donja linija“ kojom postajemo primatelji Abrahamovog blagoslova. Ne samo da smo blagoslovljeni kao Abrahamovo duhovno sjeme, nego smo blagoslovljeni tako da možemo biti na blagoslov drugima; zapravo, tako da možemo donijeti blagoslov svim obiteljima na svijetu. Ovdje se, naravno, misli na svjetsku evangelizaciju. Isus je iznova izdao ovaj poziv Svom narodu u Velikom nalogu.
Kralj David je znao da je došao iz linije nasljednika Božjeg obećanja. Tako je David izmolio molitvu koja se oslanjala na savez učinjen s njegovim ocem, Abrahamom. 
———————————————————————
 
OSNIVANJE CRKAVA
Dr.Jim Feeney
 
Dr. Feenev poučava osnivanje crkava i iz akademske i iz iskustvene perspektive. Iz ovih lekcija, vođe i potencijalni osnivači crkava če otkriti kako na praktičan način regrutirati, pripremiti i poslati timove iz lokalne crkve da pokrenu novu, zdravu zajednicu.
 
5 LEKCIJA
 
1. Pregled osnivanja crkava
2. Lokalna crkva kao centar obuke za službu
3. Pozvani službenici u lokalnoj crkvi
4. Prepoznavanje timova za osnivanje crkava
5. Pripremanje i slanje tima za osnivanje crkava
 
C7-1 Osnivanje crkava – Lekcija 1: Pregled osnivanja crkava (Jim Feeney)
 
Tema osnivanja crkava vrlo je važna. Na ovom predmetu ćemo naučiti neke principe koji će nam pomoći da shvatimo kako su nastale crkve.
—–
 
C7-2 Osnivanje crkava – Lekcija 2: Lokalna crkva kao centar obuke za službu (Jim Feeney)
 
Zahvaljujem vam na vašoj zainteresiranosti za temu timskog osnivanja crkava. Molim Boga da ovaj tečaj urodi plodom u vašim životima i crkvama.
—–
 
C7-3 Osnivanje crkava – Lekcija 3: Pozvani službenici u lokalnoj crkvi (Jim Feeney)
 
U našim prvim dvjema lekcijama, vidjeli smo da su lokalne crkve pozvane da se reproduciraju osnivanjem novih crkava. Vidjeli smo također i da su lokalne crkve mjesto na kojem se trebaju obučavati budući službenici kako bi ispunili svoj poziv koji im je Bog dao.
U ovoj lekciji ćemo razgovarati o tome kako crkveni vođe mogu savjetovati buduće službenike i pomoći im pri prepoznavanju Božjeg poziva za njihov život. Tri su važna čimbenika u savjetovanju o pozivu koja se moraju precizno razlikovati.
 
1. Poziv budućeg službenika
2. Vrijeme tog poziva
3. Zemljopisni položaj na kojem će se taj poziv ostvariti
—–
 
C7-4 Osnivanje crkava – Lekcija 4: Prepoznavanje timova za osnivanje crkava (Jim Feeney)
 
U posljednjoj lekciji smo razgovarali o tome kako crkveni vođe mogu savjetovati buduće službenike i pomoći im pri prepoznavanju poziva koji Bog ima za njihov život.
U ovoj ćemo lekciji vidjeti kako prepoznati (odrediti) timove za osnivanje crkava u vašoj lokalnoj crkvi. 
Najprije ćemo pogledati pastora koji će predvoditi tim. Zatim ćemo vidjeti kako prepoznati dobre članove za tim.
—–
 
C7-5 Osnivanje crkava – Lekcija 5: Pripremanje i slanje tima za osnivanje crkava (Jim Feeney)
 
———————————————————————-
 
BITI VOĐEN DUHOM
Rev.Bayless Conley
 
Velečasni Conley iznosi praktična opažanja o tome kako poboljšati i ojačati službu. Također govori i o obiteljskim problemima i savjetima za pripremu poruke.
 
5 LEKCIJA
 
1. Vođeni Duhom i Sila Duha
2. Kako nas Bog vodi kroz naš duh
3. Usmjerenost u teškim vremenima
4. Životni prioriteti
5. Zamke i opasnosti u traženju vodstva
 
C8-1 Biti vođen Duhom – Lekcija 1: Vođeni Duhom i Sila Duha (Bayless Conley)
 
Mnogi od nas smo se našli u situacijama u kojima nismo znali što činiti. Ali, Bog ima odgovore koji su nam potrebni. Bog nikada nije namjeravao da oni koji se nalaze u crkvenom vodstvu nose okolo svoj teret crpeći snagu iz tijela. Djelo službe nikada nije bilo zamišljeno da se provodi samo u snazi ljudske inteligencije. Bog je zamislio da ljudi u vodstvu budu vođeni Njegovim Duhom.
Ako želimo postići duhovne plodove u našim službama, one moraju biti Duhom usmjeravane i Duhom osnaživane. Jedna od najfrustrirajućih stvari na svijetu jest biti u službi, a ne znati kako biti vođen Duhom.
Bog nam je dao Svoga Duha kako bi nam pomogao u donošenju ispravnih odluka. Kada se moramo suočiti sa teškim i buntovnim ljudima u Crkvi, moramo biti vođeni Duhom. Kada se nađemo u progonstvu, pod duhovnim napadima i pod pritiskom, moramo biti vođeni Duhom. Kada dođemo u situaciju da moramo kupiti zemljište za zgradu, moramo biti vođeni Duhom. Bilo da odabiremo vođe, propovijedamo ili pomažemo ljudima, potrebna nam je pomoć Božjeg Duha.
Kao vođe, mi utječemo na živote mnogih ljudi onime što činimo ili ne činimo. Nikada nije bilo zamišljeno da naše odluke budu prepuštene samo pukom ljudskom intelektu. Bog nam je dao Svog Duha kako bismo mogli donositi ispravne odluke. Ali mi moramo naučiti kako Ga slušati. Kada slušamo Duha Božjeg, mi čujemo stvari koje drugi ljudi ne čuju.
—–
 
C8-2 Biti vođen Duhom – Lekcija 2: Kako nas Bog vodi kroz naš duh (Bayless Conley)
 
U posljednjoj lekciji smo govorili o traženju Božjeg vodstva kroz čitanje Njegove Riječi. Govorili smo o tome kako nas Bog vodi kroz integritet, kojega slijedi Božji mir u srcu, te o tome da budemo otvoreni za savjet koji nam drugi nude.
U ovoj lekciji govorit ćemo o tome kako nas Bog vodi kroz naš duh.
—–
 
C8-3 Biti vođen Duhom – Lekcija 3: Usmjerenost u teškim vremenima (Bayless Conley)
 
Katkad kada smo pod velikim pritiskom, može nam biti teško čuti Boga. Ali to su trenuci kada Ga najviše trebamo čuti.
—–
 
C8-4 Biti vođen Duhom – Lekcija 4: Životni prioriteti (Bayless Conley)
 
Kada su vam prioriteti dobro postavljeni, to vam pomaže u donošenju dobrih odluka. Ako su vam prioriteti pogrešno postavljeni, imat ćete mnoge nevolje u životu i u službi.
Neke je odluke vrlo lako donijeti kada svratimo pogled na svoje prioritete. Četiri su glavna prioriteta kojima se želimo pozabaviti u ovoj lekciji. To su služba, obitelj, odnos sa Bogom i rekreacija. Razmislite na trenutak. 
U kakav poredak biste ih stavili? Prioriteti se određuju po tome što držimo da nam je vrijedno i dragocjeno. One stvari koje činite kada ste sami sa sobom, pokazat će vam koji su vaši prioriteti.
Dopustite mi da vam kažem kakvi bi vam trebali biti prioriteti.
Prioritet #1: Osoban odnos sa Bogom
Prioritet #2: Obitelj
Prioritet #3: Služba
Prioritet #4: Odmor i rekreacija
—–
 
C8-5 Biti vođen Duhom – Lekcija 5: Zamke i opasnosti u traženju vodstva (Bayless Conley)
 
U ovoj lekciji ću vam ponuditi neke praktične mudre savjete koji će vam pomoći pri donošenju mudrih odluka i sačuvati vas od zabluda. Pazite da ne donosite svoje odluke na temelju izvanjskog izgleda ili popularnih mišljenja.
———————————————————————-
 
ČUVAR OBEĆANJA
Dr.Ed Cole
 
C9-1 Proročki glas muškarcima ove generacije (Ed Cole)
 
———————————————————————–
POZIV S OLTARA
Rev. Jim Cobrae
 
C10-1 Poziv s oltara (Jim Cobrae)
 
———————————————————————–
 
PUSTINJAČKI MENTALITETI
Dr. Joyce Meyer
 
Joyce meyer je poznata po svojim radijskim emisijama “Život u Riječi”. Ona posjeduje veliku sposobnost prenošenja istine Božje Riječi na praktičan i relevantan način. U narednim serijama, jovce ukazuje na to kako krivo razmišljanje kršćana, a ne samo taktike đavla, mogu kršćanima oduzeti njihovu slobodu i baštinu.
U ovim lekcijama Joyce pokazuje kako pogrešan način razmišljanja (a ne samo razne đavolske taktike) može kršćane udaljiti od pobjede i baštine koju Bog ima za njih.
 
7 LEKCIJA
 
1. Mentaliteti, vizija i odgovornost
2. Odgovornost i nevolje
3. Prigovaranje i nestrpljivost
4. Nestrpljivost i mentalitet žrtve
5. Mentalitet žrtve i samosažaljenje
6. Vrednovanje sebe
7. Uspoređivanje, tvrdoglavost i buntovnost
 
D1-1 Pustinjački mentaliteti – Lekcija 1: Mentaliteti, vizija i odgovornost (Joyce Meyer)
 
Moje ime je Joyce Meyer i uzbuđena sam što danas mogu sa vama podijeliti nešto iz Božje Riječi. Ja sam osnivačica i predsjednica službe koja se zove  Life in the Word Ministries (Život u Riječi). Iz vlastitog života 
sam naučila da se u Božjoj Riječi nalazi život. Potrebna mi je snaga Duha Svetoga.
Nakon što sam bila krštena Svetim Duhom, Bog me pozvao da propovijedam. Kada me pozvao, bila sam kućanica i majka troje djece. Postojali su različiti problemi u mom životu koji su se trebali riješiti, ali ja sam ljubila 
Gospodina i On je vidio moje srce. Sigurna sam da se mnogi od vas nalaze u sličnoj situaciji. Možda mislite: 
„Kako bi mene Bog mogao upotrijebiti?“. Ja sam se jednako tako osjećala. Ali, ako vam je Bog nešto govorio u srcu, ako vam je u srce postavio viziju, vi tada želite ostvariti tu viziju. Bog upotrebljava slabe i lude stvari ovoga svijeta. Bog upotrebljava ono što bi drugi ljudi htjeli odbaciti. Ja dolazim iz obitelji u kojoj sam bila zlostavljana. Mnogo sam problema nosila na duši, ali Bog je vidio moje srce.
Danas imam međunarodnu televizijsku emisiju koja se može pratiti na više od 350 kanala. Naša radijska emisija sluša se na 250 postaja. Napisala sam 32 knjige. Naša služba putuje diljem SAD-a i međunarodno, te naviješta Radosnu vijest. Glavni poziv moga života je pomoći vjernicima da sazriju i rastu. Bog za vas ima mnogo blagoslova. On ima veliki poziv i plan za vaš život, ali mi moramo odrasti, sazrijevati i postajati sličniji Kristu.
Ove će nas lekcije poučiti zašto je Izraelcima trebalo 40 godina da prevale put koji je mogao trajati jedanaest dana.
—–
 
D1-2 Pustinjački mentaliteti – Lekcija 2: Odgovornost i nevolje (Joyce Meyer)
 
Govorimo o deset pustinjačkih mentaliteta i o krivim svjetonazorima i stavovima koji će vas zadržavati u pustinji.
—–
 
D1-3 Pustinjački mentaliteti – Lekcija 3: Prigovaranje i nestrpljivost (Joyce Meyer)
 
Danas ćemo započeti sa pustinjačkim mentalitetom broj 4. No, najprije želim moliti za vaše iscjeljenje. 
Pročitajmo Izaiju 53:4-5. Isus nije umro samo za vaše grijehe, On je umro i za vaše bolesti i slabosti, i doista vjerujem da će mnogi od vas danas biti iscijeljeni. Biblija nas u Jakovu 5 uči da se u molitvi nalazi sila. 
Izgovorite ovo zajedno sa mnom: ”Iscjeljujuća Božja sila upravo sada djeluje u mom tijelu.”
Govorimo o tome zašto je Izraelcima bilo potrebno 40 godina da okončaju jedanaestodnevni put, i pronašli smo najmanje deset krivih načina razmišljanja.
—–
 
D1-4 Pustinjački mentaliteti – Lekcija 4: Nestrpljivost i mentalitet žrtve (Joyce Meyer)
 
Stigli smo do pustinjačkog mentaliteta broj 5. U posljednjoj lekciji smo zaključili sa Jakovom 5:7. Voljela bih da ponovno zavirimo u taj redak i dobro ga pogledamo.
—–
 
D1-5 Pustinjački mentaliteti – Lekcija 5: Mentalitet žrtve i samosažaljenje (Joyce Meyer)
 
Sada radimo na pustinjačkom mentalitetu broj 6. Pogledajte Postanak 16. Govorimo o opasnostima izbjegavanja pravih životnih pitanja. Govorimo o opasnostima nesuočavanja s istinom; o prebacivanju svoje krivnje na druge. 
Adam i Eva nisu preuzeli odgovornost za svoj grijeh. Sve dok ne preuzmemo odgovornost, ne možemo biti oslobođeni. Samo nas istina oslobađa.
—–
 
D1-6 Pustinjački mentaliteti – Lekcija 6: Vrednovanje sebe (Joyce Meyer)
 
Sada smo stigli do pustinjačkog mentaliteta broj 8, koji kaže: ”Ne zaslužujem Božje blagoslove, jer ih nisam vrijedan/vrijedna.” Ovo je vrlo važna lekcija. Ne možemo živjeti u Obećanoj zemlji i uživati u ispunjenju Božjih obećanja u svome životu, ako imamo lošu sliku o sebi.
—–
 
D1-7 Pustinjački mentaliteti – Lekcija 7: Uspoređivanje, tvrdoglavost i buntovnost (Joyce Meyer)
 
Danas ćemo govoriti o pustinjačkom mentalitetu broj 9, gdje se radi o ljubomori, zavisti i uspoređivanju sebe sa drugima. Govorit ćemo i o opasnostima sukoba. Vi ste jedinstvena osoba. Bog ima konkretan plan za vaš život. Ne morate nikome zavidjeti ili biti ljubomorni na bilo koju drugu osobu. Biblija nam u Izrekama 14:30 kaže da je zavist kao gnjilež u kostima. Previše ima zavisti i ljubomore među Božjim narodom. Zavist i ljubomora nas tjeraju da se vrlo ružno ponašamo; one iz nas izvlače ono najgore.
———————————————————————–
 
RAZVIJANJE VOĐA
Rev. Brian Houston
 
Velečasni Houston je pastor jedne od najvećih crkava u Australiji. Poznat je po svojoj sposobnosti podizanja vođa u svim područjima života i službe.
 
5 LEKCIJE
 
1. Srce vođe
2. Vaše srce određuje tijek vašeg života
3. Vaše srce određuje vaš životni uspjeh
4. Vođe ili sljedbenici
5. Zamke za vizionare
 
D2-1 Razvijanje vođa – Lekcija 1: Srce vođe (Brian Houston)
 
Nikada nije postojalo pogodnije vrijeme za služenje Isusu od današnjeg vremena. Po čitavome svijetu Bog čini nešto prekrasno i novo. Jedna od najvećih potreba Crkve jest potreba za generacijom vođa: ljudi čiji životi daju drugima nešto što će slijediti. 
Dok proučavamo razvijanje vođa, pročitajmo Izreke 4:20-23. Ono što vam se događa u životu, određeno je onim što vam se nalazi u srcu. Vaše srce određuje vaš stav prema životu. Vaše srce određuje o uspjehu u vašem životu. 
Smjer vašeg života određuje se onim što se nalazi u vašem srcu. Bez obzira na sve što se oko vas događa, vaš se život izgrađuje na onome što se događa u vama (npr. Josip). Upravo zbog toga nam je rečeno da postavimo Riječ usred svoga srca (Izreke 4:21).
U Jakovu 1:21 nam je rečeno da usadimo Riječ u svoje srce. Jakov 1:22 kaže da trebamo biti izvršioci Riječi.Vodstvo započinje u srcu. Ako se želite razvijati kao vođa, to će morati započeti u vašoj nutrini. Mnogi ljudi drže krive stvari u svojim srcima; one utječu na njihov cijeli život. Jedan od znakova krivih stvari u srcu jest negativnost ili stav poraženosti. Ako ste negativni, to će utjecati na vaš cjelokupni život.
—–
 
D2-2 Razvijanje vođa – Lekcija 2: Vaše srce određuje tijek vašeg života (Brian Houston)
 
Velika je prilika razvijati se kao vođa. Najčudesnija stvar koju netko može učiniti jest razviti vodstvo u 
 
drugim ljudima. Najbitnija stvar u vodstvu je ono što se nalazi u nečijem srcu. To je zato što ono što se nalazi u vašem srcu određuje putanju vašeg cijelog života. Pročitajmo Izreke 16:9.
—–
 
D2-3 Razvijanje vođa – Lekcija 3: Vaše srce određuje vaš životni uspjeh (Brian Houston)
 
Vodstvo je Božja zamisao. Divna je prilika ponuditi ljudima nešto što će moći slijediti u svome životu. Isus je rekao: ”Moje ovce čuju moj glas i idu za mnom” (Ivan 10:4). Dok nasljedujemo Isusa, moramo živjeti život koji daje ljudima nešto što će slijediti. Želim vas potaknuti da živite život koji će ljudima dati nešto što će slijediti; tada ste vi vođa. Proučavali smo važnost srca (Izreke 4:23). Vaš život se određuje onim što vam se nalazi u srcu. Vaš stav, pravac i tijek vašeg života se određuju onim što vam je u srcu. Hvala Bogu što imamo Isusa koji će izgrađivati naše srce da bude onakvo kakvo treba biti!
—–
 
D2-4 Razvijanje vođa – Lekcija 4: Vođe ili sljedbenici (Brian Houston)
 
Vodstvo je iznimna životna prilika. Jedan od najvećih nedostataka u kršćanskoj Crkvi je istinsko vodstvo. Biti dobar pastor ne znači nužno i biti dobar vođa. U vodstvu se radi o tome da se ljudima ponudi nešto što će slijediti. Ponekad, biti vođa znači prodrmati ljude. Vrlo često pastori ne žele prodrmati ljude, zato što ih vole. Zbog toga što ne žele zaljuljati čamac, prilagodit će se razmišljanju koje ljudi već imaju. Isus je, naprotiv, uvijek ljuljao čamac. Isus je imao „službu ljuljanja čamaca“. Kad god bi se Isus približio čamcu, nešto bi se dogodilo. Da biste bili vođa, ponekad morati zaljuljati čamac.
—–
 
D2-5 Razvijanje vođa – Lekcija 5: Zamke za vizionare (Brian Houston)
 
Biblija kaže: ”Kad objave nema, narod se razuzda” (Izreke 29:18). Neki ljudi imaju krivo usmjerenu viziju, dok su vizije nekih drugih ljudi nerealne. Neke se vizije temelje na vjeri, dok su neke utemeljene na pretpostavkama. Božja je volja i plan za vas da budete osoba čiji je život ispunjen vizijom. Vizija može otvoriti neslućene mogućnosti kako biste mogli živjeti život ispunjen smislom.
Ako imate viziju, neće svi biti ushićeni vašim snom. Ivan 9 nam daje priču o slijepcu kojega je Isus iscijelio. 
Isus je tome slijepcu vratio vid. Kada Božji Duh zapali vaše srce, možete primiti viziju i početi gledati stvari na način na koji niste nikada prije.  Postoje mnogi ljudi koji prirodno mogu vidjeti, ali u duhovnom smislu nemaju viziju. Helen Keller, slijepa žena, jednom je bila upitana može li zamisliti išta gore od sljepoće. 
Odgovorila je: ”Da, imati oči, a opet biti nesposoban vidjeti.”
Mnogi se ljudi samo održavaju u svome vodstvu. Oni jednostavno samo postoje. Isus je ovome slijepcu podario vid; no on je bio okružen ljudima koji su mogli prirodno vidjeti, iako su duhovno imali malu ili nikakvu viziju. 
Pogledajmo razne protivnike na koje je naišao ovaj čovjek.
 
———————————————————————–
 
VOĐE KUĆNIH GRUPA
Rev. Billy Hornsby
 
Vic. Hornsby nalazi se u službi više od 2O godina i služio Je kao pastor u dvjema crkvama. Hornsbv je trenutno član osoblja pri Svjetskom Molitvenom Centru Betanija u Bakeru, Louisiana. Radeći uz pastora Larrya Stockstilla, on predsjeda Mrežom Crkve Kutnih Grupa Betanija. Ovaj pokret pomaže stotinama crkvi sa kućnim grupama diljem svijeta.
 
1 LEKCIJA
 
1. Učinkovitost
 
D3-1 Vođe kućnih grupa: Učinkovitost (Billy Hornsby)
 
Proučavat ćemo učinkovitost vođe kućne grupe. Govorit ćemo o stvarima koje trebate činiti kako biste došli do najvećeg potencijala za rast.
———————————————————————–
 
IZMIRENJE
Dr. A.R.Benard
 
Doktor Bernard je pastor crkve u New York-u koja broji 10 000 članova i vrlo je poštovan kao nacionalni vođa u SAD-u. Malo je ljudi kvalificiranih poput njega koji mogu govoriti na temu rasnog i etničkog izmirenja. Ovaj tečaj ide dublje od rasnog i etničkog izmirenja; on obuhvaća i prirodne i duhovne početke, kao i božansku sudbinu.
 
4 LEKCIJA
 
1. Uvod
2. Podrijetlo i sudbina
3. Strah: Neprijateljeva strategija
4. Živjeti izmirenim životom
 
D4-1 Izmirenje – Lekcija 1: Uvod (Dr. A.R.Benard)
 
U zadnjim danima svoje službe, Isus je okupio svoje učenike na Maslinskoj gori i govorio o znacima vremena (Luka 21:10). Riječ ”nacija” ili ”narod” je riječ ”etnos” na grčkom, odakle dobivamo riječ ”etnicitet”. 
Naredne lekcije će prikazati biblijsku perspektivu o pitanjima rase, etniciteta i izmirenja.
Služba izmirenja (ili pomirenja) je služba Isusa Krista. Bog je bio u Kristu, pomirujući svijet sa Sobom. Danas je kršćaninu dana Riječ i služba pomirenja. Plod čovjeka pomirena s Bogom je njegova pomirenost sa njegovim bližnjim.
—–
 
D4-2 Izmirenje – Lekcija 2: Podrijetlo i sudbina (Dr. A.R.Benard)
 
Bavimo se problemom izmirenja. U Postanku 4 postoji zakon koji se zove Zakon Postanka. On tvrdi da sve započinje u obliku sjemena te prerasta u iskustvo. 
Kao i u priči o stvaranju, Bog je sve na zemlji postavio u obliku sjemena. Svakom je sjemenu dao sposobnost da se razmnožava po svojoj vrsti. Sve ono što je ljudskom društvu trebalo kako bi bilo plodno, kako bi se množilo i imalo vlast nad zemljom, Bog je smjestio u Adama u obliku sjemena.
—–
 
D4-3 Izmirenje – Lekcija 3: Strah: Neprijateljeva strategija (Dr. A.R.Benard)
 
Nadam se da nakon zadnje dvije lekcije gledate na izmirenje/pomirenje u drugačijem svjetlu. Opazit ćete zajedničku crtu:
1. Bog je imao specifičnu namjeru za ljudsko društvo: On je htio imati društvo slobodnih, moralnih pojedinaca 
koji će moći izvršavati svoju volju kako bi se pokorili Božjoj volji.
2. Bog je u Adama, u obliku sjemena, postavio sve što je ljudskome društvu bilo potrebno.
 
Vidjeli smo očitovanja te zajedničke crte dok smo proučavali knjigu Postanka. Vidjeli smo Kajina, Adamovog sina, koji je imao potomke koji su očitovali određeni doprinos društvu. Taj doprinos uključuje područje glazbe, zabave, štovanja, rudarstva, industrije, poljodjelstva i uzgoja stoke. Posljedično tomu, iz jednog je čovjeka, Kajina, proizašla izgradnja čitavog grada. To je jednostavno bila manifestacija, u obliku sjemena, onoga što je Bog stavio u Adama. Bio je to i Božji izričaj u svakom pojedincu, koji je svakog pojedinog stvorio na način da doprinese društvu na neki specifičan način. Bog je uspostavio ljudsko društvo da bude međuovisno. Ono nije uspjelo u prvom Adamu zbog grijeha. Isus Krist, drugi Adam, konačno će dovesti stvorenje ka prvotnoj Božjoj nakani da se sve stvari pronađu ujedinjene u Kristu.
—–
 
D4-4 Izmirenje – Lekcija 4: Živjeti izmirenim životom (Dr. A.R.Benard)
 
Istražili smo Bibliju kao povijesnu knjigu. Dobili smo Božju perspektivu o svjetskim rasama i etnicitetu. Sada bih vam želio govoriti na praktičan način o tome što možemo učiniti kako bismo vidjeli pomirenje.
 
———————————————————————–
 
OSOBNA EVANGELIZACIJA
Rev Ray Comfort
 
Vic. Ray Comfort dolazi sa Novog Zelanda i napisao je više od 30 knjiga. Vjerojatno je najpoznatiji po svojoj knjizi Hell’s Best Kept Secrets (Najbolje čuvane Tajne Pakla). Video lekcije ovih serija su obvezatne jer se u njima vic. Comfort koristi mnogim zabavnim vizualnim pomagalima kako bi što bolje pronio svoju poruku.
 
5 LEKCIJA
 
1. Najbolje čuvane tajne pakla
2. Ateizam
3. Militantna evangelizacija
4. Istinsko i lažno obraćenje
5. Kako gorjeti za Boga
 
D5-1 Osobna evangelizacija – Lekcija 1: Najbolje čuvane tajne pakla (Ray Comfort)
 
Dok sam putovao po svijetu, na svoj užas sam shvatio da do 80% onih koji su se odlučili za Krista na kraju okreće leđa Gospodinu. Godine 1991., jedna veća denominacija je mogla zadobiti 294 000 odluka za Krista. Sada ih u zajednici mogu naći samo 14 000. Drugim riječima, nisu mogli računati na 280 000 ostalih odluka. Ovo je uobičajen rezultat moderne evangelizacije.
Tada sam odlučio moliti, ali i proučavati velike ljude koje je Bog stoljećima upotrebljavao, kao što su Charles Spurgeon, John Wesley i drugi. Doznao sam da su oni koristili principe koji su se u modernoj evangelizaciji potpuno zanemarili.
Ako pristupite grješniku i kažete mu da je Isus Krist za njega umro na križu, on će to shvatiti kao ludost i kao uvredu. Kao ludost, zato jer će mu zvučati besmisleno. Kao uvredu, zbog toga što vi insinuirate da je on grješnik, a on se ne smatra grješnikom.
No, slijedite li primjer Isusa Krista i uzmete li vremena da otvorite božanski zakon: Deset zapovijedi, te točno pokažete grješniku u čemu je pogriješio, tada, nakon što se uvjeri da je grješnik, Radosna vijest za njega više neće biti niti ludost niti uvreda ili napad. Umjesto toga, ona će postati Božja sila za spasenje.
—–
 
D5-2 Osobna evangelizacija – Lekcija 2: Ateizam (Ray Comfort)
 
Prema rječniku, ateizam je vjerovanje da Bog ne postoji. Mussolini, talijanski diktator, još dok je bio mlad, sjeo je na visoki vrh i podigao svoju šaku prema nebu te rekao: ”Bože, ako postojiš, ubij me.” Nakon što se Bog nije pokorio njegovoj naredbi, Mussolini je zaključio da Bog ne postoji. Bog je, ipak, nešto kasnije odgovorio na njegovu molitvu.
U Rimljanima 1:18-20, Božji gnjev stoji nad grješnikom iz dva razloga:
 
1. Da se na njima očituje ono što se može doznati o Bogu.
2. Svatko od nas ima savjest.
a. Riječ ”savjest” znači sa znanjem, spoznajom.
b. Jer im se Bog očitovao kroz stvari koje je stvorio.
—–
 
D5-3 Osobna evangelizacija – Lekcija 3: Militantna evangelizacija (Ray Comfort)
 
Započet ćemo ovu lekciju čitanjem 1. Timoteju 6:11-12.
Biblija je prepuna poziva na bitku. ”ruke mi za borbu uvježba” (2. Samuelova 22:35). ”Dijeli sa mnom tegobe kao dobar vojnik Isusa Krista!” (2. Timoteju 2:3). ”Bij plemenitu bitku vjere” (1. Timoteju 6:12).
Kao kršćani, znamo da oružje kojim se borimo nije tjelesno. Znamo također i da se ne borimo protiv krvi i tijela. U ovoj ćemo lekciji razmotriti tri ključa vojnog uspjeha.
—–
 
D5-4 Osobna evangelizacija – Lekcija 4: Istinsko i lažno obraćenje (Ray Comfort)
 
Rezultat moderne evangelizacije je 80 otpalih od ukupno 100 donesenih odluka za Krista. Prosječna stopa otpadanja u modernoj evangelizaciji se kreće od 80% do 90%. Mnogi današnji obraćenici ne otpadnu. Oni ostaju unutar crkve, ali im nedostaju stvari koje su pridružene spasenju; stoga postoje neka pitanja koja se odnose na pravovaljanost njihovog spasenja.
Ova se tragedija pojavila, jer moderna evangelizacija često ne slijedi biblijske primjere donošenja zakona ponosnima i milosti poniznima. Charles Finney je rekao: ”Štoviše, zakon mora pripraviti put za Evanđelje…”
—–
 
D5-5 Osobna evangelizacija – Lekcija 5: Kako gorjeti za Boga (Ray Comfort)
 
Efežanima 6:18-20
Kao kršćani, imamo ogromne odgovornosti. Svaka 24 sata umre 140 000 ljudi. Bog je kršćanima dao vječni život. Vi i ja trebamo nositi taj život u dolinu smrti. 
Ako je itko ikada imao ispriku da ne evangelizira, tada je to bio apostol Pavao. On je bio apostol i bio je iznad evangelizatora. Ali, on je rekao: ”Molite za mene da mogu otvoriti svoja usta i hrabro govoriti, kako bih i trebao.” Isus je rekao: ”Dođite k meni i učinit ću vas ribarima ljudi” (Matej 4:19). Ako smo sljedbenici Isusa Krista, trebamo biti ribari ljudi. 
Hrabro djelo ne moraju nužno učiniti oni koji se osjećaju hrabrima kada ga čine. Hrabrost nije odsutnost straha, već njegova pobjeda. 
Vratimo se 1. Korinćanima 2:1. Pogledat ćemo četiri kvalifikacije Kristovih svjedoka. Potrebne su vam te četiri kvalifikacije, ako se želite uključiti u evangelizaciju.
 
——————————————————————–
DUHOVNO RATOVANJE
Rev.Dean Sherman
 
Dean Sherman je međunarodno priznat biblijski učitalj. Više od 20 godina je poučavao o duhovnom ratovanju na mnogim konferencijama, u školama Mladi sa Misijom, te u crkvama u više od 40 zemalja i u svih 50 država SAD-a. 
Cijenit ćete njegov priroda i čvrst pristup ovoj neizmjerno važnoj temi.
 
5 LEKCIJA
 
1. Biblijski temelj
2. Razumijevanje duhovnog ratovanja
3. Borbena molitva i vrata pakla
4. Slamanje paklenih vrata
5. Upotreba autoriteta u društvu
 
D6-1 Duhovno ratovanje – Lekcija 1: Biblijski temelj (Dean Sherman)
 
U svijetu vlada ogromna glad za poznavanjem duhovnog područja. Na seminarima diljem svijeta ljudi me pitaju kako bi trebali djelovati da bi pozitivno utjecali na duhovni svijet. Ovo je uzbudljiva i važna tema. Također, postoje mnogi ljudi koji nemaju uravnoteženu perspektivu o tome.
—–
 
D6-2 Duhovno ratovanje – Lekcija 2: Razumijevanje duhovnog ratovanja (Dean Sherman)
 
Isus je porazio svaku demonsku silu na križu. No, neprijatelj je još uvijek aktivan na zemlji i mi trebamo znati kako mu se suprotstaviti.
Mi oblikujemo biblijski temelj ratovanja temeljen na Efežanima 6. U našoj prvoj lekciji smo govorili o činjenici da je ratovanje dio svačijega života. Duhovno ratovanje nije samo istjerivanje demona; ono zahvaća cijeli naš život. To nije samo jedan događaj, ono se odvija čitavo vrijeme. Također smo otkrili duhovnu prirodu ratovanja i neprijateljeve strategije.
—–
 
D6-3 Duhovno ratovanje – Lekcija 3: Borbena molitva i vrata pakla (Dean Sherman)
 
Svatko je uključen u ratovanje. Ratovanje nije samo istjerivanje demona i suočavanje sa okultizmom. Duhovno ratovanje predstavlja vaš cijeli život. Ono uključuje istjerivanje demona i suočavanje sa vračarstvom i okultnim, no to nisu glavni problemi za kršćane. Glavni problem je živjeti u svakodnevnoj pobjedi.
U posljednjoj lekciji smo rekli da svaka molitva treba biti u Duhu. Duhovno ratovanje je ratovanje koje se odvija u duhovnom području. Kroz čitavu poslanicu Efežanima, Pavao naglašava da smo mi ljudi Duha. Prisjetite se ponovno da je u Efežanima 6:18 rekao da svaka molitva treba biti učinjena u Duhu. Svi dijelovi oružja spomenuti u prethodnim recima su funkcije Duha Svetoga. Zašto je to tako? Zato jer je neprijatelj kojemu se odupiremo iz duhovnoga svijeta. Kraljevstvo koje donosimo je Kraljevstvo Duha. Stoga, trebamo živjeti, moliti i govoriti u Duhu.
—–
 
D6-4 Duhovno ratovanje – Lekcija 4: Slamanje paklenih vrata (Dean Sherman)
 
U posljednjoj lekciji smo se pozabavili vratima koja otvaramo neprijatelju. Za nas je važno da znamo kako ovaj poraženi đavao dobiva pristup. U Mateju 16, Isus je upotrijebio analogiju o vratima. Đavao nema nikakvu stvarnu moć. On nas samo treba zavarati, a mi mu dajemo moć svojim vlastitim odlukama. Zbog toga nas on iskušava i napada. On se nada da ćemo mu otvoriti vrata.
Đavao vam ne može učiniti ništa osim ako mu vi to dopustite. Razlog zbog kojeg govorimo o duhovnom ratovanju jest taj što mnogi kršćani dopuštaju da neprijatelj sebi pronađe mjesto u njihovim životima. To ne znači da su opsjednuti. To samo znači da đavao dobiva pristup nekim situacijama.
—–
 
D6-5 Duhovno ratovanje – Lekcija 5: Upotreba autoriteta u društvu (Dean Sherman)
 
Treća vrata našeg napadačkog ratovanja su vrata nagomilanoga grijeha. Ako ljudi kroz duže vrijeme čine određeni grijeh, ta „vrata“ rastu i rastu. Postaju sve jača i jača. Ponekad to nazivamo uporištem ili utvrdom. Biblija upotrebljava riječ ”sile”; to je nešto što zadobiva snagu. Što više griješite na određeni način, neprijatelj dobiva jače uporište. To možemo nazvati i ropstvom. Koriste se različite terminologije i to moramo razumjeti.
 
——————————————————————–
 
AUTORITET I RAŠTANJE
Rev. John Bevere
 
Vlč. Bevere svake godine pridobiva tisućo ljudi služeći u crkvama i na konferencijama diljem svijeta. Njegova je vizija osnaživanje vjernika, buđenje izgubljenih i zarobljenih u Crkvi, te naviještanje spoznaje narodima o Njegovoj slavi.
 
2 LEKCIJE
 
1. Sotonin mamac
2. Na tajnom zadatku
 
D8-1 Autoritet i praštanje – Lekcija 1: Sotonin mamac (John Bevere)
 
Danas ćemo govoriti o zamci broj 1 koju đavao koristi kako bi crkvene službenike i vjernike uveo u ropstvo. Ta zamka se zove uvrijeđenost.
—–
 
D8-2 Autoritet i praštanje – Lekcija 2: Na tajnom zadatku (John Bevere)
 
Danas ćemo govoriti o življenju pod autoritetom. Ovo je iz moje knjige koju sam nazvao ”Under Cover” (Na tajnom zadatku).
 
——————————————————————–
 
DUHOVNI PRODOR
Dr. Marilyn Hickey
 
Marilyn Hickey su, kao gošću, pozivali vladajući vođe i upravitelji država širom svijeta. Mnogi je smatraju jednom od današnjih najvećih pronositelja Božje Radosne vijesti u ovom mračnom i ranjenom naraštaju.
 
3 LEKCIJE
 
1. Pamćenje Biblije-Dio 1
2. Pamćenje Biblije-Dio 2
3. Slamanje generacijskih prokletstava
 
D9-1 Duhovni prodor – Lekcija 1: Pamćenje Biblije – Dio 1 (Marilyn Hickey)
 
Danas želim s vama podijeliti ključ koji će biti učinkovit u svakom području vašeg života. Svidjet će vam se ono što ćete čuti i želim da to prigrlite čitavim svojim srcem te da vidite što će Bog u vama učiniti.
U Bibliji se nalaze mnoga obećanja, i uz svako obećanje dolazi i poseban blagoslov. Na primjer, u Efežanima 6:2-3, Biblija nam kaže da će nam biti dobro ako poštujemo majku i oca. Mi vidimo obećanje u Božjoj Riječi, a vidimo i blagoslove koje ta obećanja nose. Ono što ću danas podijeliti s vama će donijeti korist u svako područje vašeg života.
—–
 
D9-2 Duhovni prodor – Lekcija 2: Pamćenje Biblije – Dio 2 (Marilyn Hickey)
 
Job je rekao da je čeznuo za Božjom Riječi više nego za prirodnom hranom. Kada ogladnite za Božjom Riječi, Bog će učiniti nešto posebno u vama i kroz vas. Meditiranje nad Božjom Riječi je zapravo ključ prosperiteta i uspjeha.
U kakvoj god situaciji se nalazili danas, potrebni su vam blagoslovi iz Božje Riječi. Potrebna vam je Njegova Riječ u vašoj obitelji, u zdravlju, u području materijalnog blagostanja, u službi i u profesiji. Čega god se latite, potrebna vam je Božja Riječ. Potrebni su vam napredak i uspjeh. U Božjoj Riječi piše da On uživa u obilju svoga sluge (Psalam 35:27). On uživa gledati vaš uspjeh.
—–
 
D9-3 Duhovni prodor – Lekcija 3: Slamanje generacijskih prokletstava (Marilyn Hickey)
 
Mnogi problemi koji se događaju u obiteljima dolaze kao rezultat prokletstva. No Bog se uvijek pobrinuo da slomi obiteljsko prokletstvo. Isus je slomio prokletstvo i dao nam blagoslov.
U Izlasku 20:5 vidimo da su bolesti dolazile na djecu, i prelazile su na treći i četvrti naraštaj. Taj redak nam kaže da prokletstvo dolazi zbog mržnje. Ti ljudi mrze Boga. No, vi ne mrzite Boga; vi Ga ljubite. A On kaže da će blagosloviti one koji Ga ljube sve do tisuću naraštaja (Ponovljeni zakon 7:9). Stoga se prokletstvo, u najgorem slučaju, proteže do četvrtog naraštaja. No, blagoslov je toliko snažan da se može protegnuti do tisućitog naraštaja.
 
————————————————————————————–
 
POVEZANOST S KRISTOM
Dr. T.L. Osborn
 
Dr. Osborn je poznat po cijelome svijetu zbog svog velikog doprinosa evangelizaciji. Propovijedao je milijunima ljudi u 78 država. Njegov osobni komentar na ovaj program: ”Ovo su najvažnije istine koje sam otkrio u 55 godina službe u svijetu.” Ove lekcije će vam razotkriti istine o tome kako djelovati na najbolji način. 
 
7 Lekcija
 
1. Isus, naš uzor
2. Isus, naše nadahnuće
3. Naš odaziv
4. Djelovanje
5. Naša vjerodostojnost
6. Naša Zakonitost
7. Iskustvo
 
E1-1 Povezanost s Kristom – Lekcija 1: Isus, naš uzor (T.L. Osborn)
 
Naša poruka se tiče Isusovog života i Isusove službe. Povezanost s Kristom je vjerojatno najosnovniji pojam u kršćanstvu. To je najvažniji temelj vjere, nade, ljubavi i života.
Povezanost s Kristom se može nazvati i Povezanost s čudesima; odnosno Isus iz Evanđelja s Isusom danas.
—–
 
E1-2 Povezanost s Kristom – Lekcija 2: Isus, naše nadahnuće (T.L. Osborn)
 
Povezanost s Kristom: Bog je tamo; mi smo ovdje; netko je između nas. Mi smo povezani. Povezani smo kroz Krista. 
Ovo je tajna dugotrajnosti uspjeha naše službe.
Krenuli smo 1947. godine i obišli 80 nacija. Bili smo prvi ljudi nakon Apostola Pavla, koji su pronijeli Radosnu vijest na otvorena polja nekršćanskih naroda, s idejom da molimo za čudesa. Govorili smo ljudima da neće biti čudesa ako je Isus mrtav; ali ako je Isus živ, On će činiti iste stvari koje je činio prije no što su Ga ubili.
—–
 
E1-3 Povezanost s Kristom – Lekcija 3: Naš odaziv (T.L. Osborn)
 
Svaka osoba je stvorena na Božju sliku te posjeduje potencijal da primi Božju milost i da postane sve što Bog od nje želi. Potrebna je samo informacija. Vjera nije problem ako posjedujemo informacije.
Svrha ovih lekcija jest da vam se daju informacije koje će vas izgraditi u Kristu. Govorimo o poruci i službi čudesa.
—–
 
E1-4 Povezanost s Kristom – Lekcija 4: Djelovanje (T.L. Osborn)
 
Ove lekcije o povezanosti s Kristom se temelje na prva četiri retka Djela Apostolskih. Mislim da bi se ta knjiga trebala zvati ”Djela Isusovih Sljedbenika”. Postoje četiri izvješća o Isusovom životu, a nalaze se u Evanđeljima. Zatim dolazi izvješće o vjernicima, u Djelima. Današnja lekcija govori o tome koga je On odabrao.
—-
 
E1-5 Povezanost s Kristom – Lekcija 5: Naša vjerodostojnost (T.L. Osborn)
 
Povezanost s Kristom je povezanost koja veže Isusa iz Evanđelja s današnjim vjernicima. Ovih sedam neophodnih lekcija se temelje na prva četiri retka iz Djela. To su temelji koji će nam pomoći da nastavimo ono što je Isus započeo činiti i poučavati.
—–
 
E1-6 Povezanost s Kristom – Lekcija 6: Naša Zakonitost (T.L. Osborn)
 
Povezani smo s Bogom kroz Krista, preko ponovnog rođenja i ispunjenja Duhom Svetim. Bog može sebe izliti kroz nas. Kada je Isus bio ovdje na zemlji, Bog je sebe izlio kroz Isusa. Sada On izlijeva sebe kroz nas jer smo povezani preko Isusa Krista. Isusova Evanđelja su povezana s Evanđeljem vjernika. Ovih sedam lekcija se temelji na prva četiri retka Knjige Djela. Ja ih nazivam rečenicama premosnicama: mostovima između Isusa i nas.
Vi svakoga dana pišete evanđelje. Vaše evanđelje govori o tome kako vam je Krist došao, što ste primijetili kod 
Njega i kako je On utjecao na vaš život, kako vas je izabrao i poslao.
Želim nešto objasniti ženama. Rekao sam ženama da žutim markerom podcrtaju retke za koje vjeruju da se odnose samo na muškarce. Želim da budu iskrene same sa sobom te ako ne vjeruju da se reci odnose na njih, neka ih označe žutim markerom. Ako vjeruju da se odnose i na njih, neka ih ostave. Iznenadili biste se koliko je toga bilo žuto, (T.L. Osborn vjeruje da se Pisma odnose na svaku osobu i da nam samo tradicija i religija postavljaju ograničenja.)
—–
 
E1-7 Povezanost s Kristom – Lekcija 7: Iskustvo (T.L. Osborn)
 
Najveće otkrivenje u Novom zavjetu je Povezanost s Kristom. Ako ne shvatimo tu ideju, nećemo razumjeti otkupljenje i od čega se sastoji Evanđelje. Isus nam je rekao da propovijedamo Radosnu vijest. Po mom mišljenju, nismo propovijedali Evanđelje ako nismo uključili ove četiri točke:
1. Božje stvorenje: odakle dolazimo
2. Sotonina prijevara: što je prouzrokovalo problem
3. Kristova zamjena: tko je popravio stvari
4. Naše obnovljenje: kakvi danas možemo biti u Bogu
Propovijedajte ovo. Naučavajte ovo.
 
—————————————————————————————–
 
ŽIVJETI ZA DAVANJE
Pastor Wayne Myers
 
Pastor Myers je veteranski misionar u Meksiku, a služio je u više od 70 država. On ohrabruje vjernike da ”žive 
 
za davanje”, poput Isusa.
 
5 Lekcija
 
1. Maksimalni životni stil
2. Kako započeti životni stil davanja
3. Razmjena zemaljskih posjeda
4. Živjeti i davati iznad granica mogućega
5. Može li Bog? Bog može!
 
E2-1 Živjeti za davanje – Lekcija 1: Maksimalni životni stil (Wayne Myers)
 
Neki ljudi misle da će ova vrsta poruke uspjeti samo u Sjedinjenim Američkim Državama. No, ja sam vidio kako je donijela plod u preko 70 država diljem svijeta, gdje je ova istina bila podijeljena.
—–
 
E2-2 Živjeti za davanje – Lekcija 2: Kako započeti životni stil davanja (Wayne Myers)
 
U prethodnoj sam lekciji podijelio s vama radost i blagoslove životnog stila u kojem se živi da bi se dalo: 
životni stil poput Isusovog (Marko 10:45). Također sam počeo s objašnjavanjem blagoslova davanja desetka, kao početnog koraka u ovom životnom stilu davanja.
Ako kršćanin ne daje desetak, mislim da ga ne bih htio za svog bližnjeg; jer, ako pljačka Boga, vjerojatno bi ukrao i nešto što pripada meni.
U ovoj lekciji vas želim poučiti kako započeti životni stil davanja. Postoje određene stvari koje trebate znati, određeni stavovi koje morate zastupati i određene stvari koje morate činiti.
—–
 
E2-3 Živjeti za davanje – Lekcija 3: Razmjena zemaljskih posjeda (Wayne Myers)
 
Mi trebamo upraviti svoj pogled na vječne stvari, kao što je učinio Mojsije u Hebrejima 11:24-27. Mojsije je vidio Onoga koji je nevidljiv. Apostol Pavao je vidio istu stvar u Filipljanima 3:7-8; vidio je iznad zemaljskih vrijednosti. Pisac poslanice Hebrejima je vidio isto to u Hebrejima 12:1-3. U Efežanima 1:18 Pavao je molio za efešku crkvu da uzmognu vidjeti prava bogatstva.
——
 
E2-4 Živjeti za davanje – Lekcija 4: Živjeti i davati iznad granica mogućega (Wayne Myers)
 
Danas vas želim povesti iz poznatog u nepoznato, iz vaših ograničenja u Božje izvore. Bog je nadnaravan Bog, i sasvim je prirodno da će imati nadnaravnu obitelj. Zbog toga vam želim govoriti o življenju i davanju iznad granica mogućega.
——
 
E2-5 Živjeti za davanje – Lekcija 5: Može li Bog? Bog može! (Wayne Myers)
 
Naučili smo o radosti življenja da bi se davalo. Govorili smo također i o davanju iznad onoga što mislimo da možemo, tako dopuštajući našoj vjeri da stvori ono što želimo učiniti za Boga i Njegovu slavu.
Sada želim da razmislimo o veličini Boga kome vjerujemo, jer Bog je dovoljno velik da pribavi bilo što što zahtijeva vaša vjera.
 
——————————————————————————————
 
BIBLIJSKO STARJEŠINSTVO
Pastor Dick Benjamin
 
Pastor Benjamin je trenutno apostolski pokrovitelj više od 60 crkava, od kojih je većina nastala pod njegovim vodstvom. Pastor Benjamin poučava o pozivu i ponašanju biblijskog vođe.
 
5 Lekcija 
 
1. Tko je biblijski starješina?
2. Uloge starješine
3. Kvalifikacije za starješinu
4. Peterostruka služba – Dio 1
5. Peterostruka služba – Dio 2
 
E5-1 Biblijsko starješinstvo – Lekcija 1: Tko je biblijski starješina? (Dick Benjamin)
 
Gospodin Isus nam je rekao da propovijedamo Radosnu vijest cijelome svijetu. Rečeno nam je da ljude koji se spase učinimo učenicima. Božja je namjera izgraditi crkve među tim ljudima.
Božje srce se žalosti kada vidi mnoge spašene ljude za koje ne postoji prikladna pastoralna briga u crkvama. 
Svaka ovca treba pastira i ovčinjak. Upravo zbog toga govorim o biblijskom starješinstvu.
——
 
E5-2 Biblijsko starješinstvo – Lekcija 2: Uloge starješine (Dick Benjamin)
 
U prvoj lekciji smo se dotakli osoblja lokalne crkve, koje se sastoji od svetih, đakona i starješina. Oni su svi jednaki u Gospodinu Isusu Kristu.
Želja moga srca u poučavanju ovog tečaja je da budete nadahnuti da podignete ljude na položaj starješinstva u vašim lokalnim crkvama. Moramo uvijek imati na umu da Crkva pripada Gospodinu Isusu Kristu. Što god činili, bilo to pozitivno ili negativno, činimo to Gospodinu. Isus je rekao: ”Na ovoj stijeni ću sagraditi svoju Crkvu…” 
(Matej 16:18)
Isus je postavio primjer podizanja vodstva. Marko 3:14 nam daje dva razloga zašto je Isus imenovao Apostole:
 
1. Da bi mogli biti s Njim.
2. Da bi ih mogao poslati da propovijedaju i služe.
 
U podizanju vodstva lokalne crkve moramo imati barem ova dva cilja.
——
 
E5-3 Biblijsko starješinstvo – Lekcija 3: Kvalifikacije za starješinu (Dick Benjamin)
 
U posljednje dvije lekcije smo proučavali biblijsko starješinstvo. Otkrili smo da u svakoj lokalnoj crkvi moraju biti sveti, đakoni i starješine.
U ovoj lekciji ćemo proučavati kvalifikacije za osobe koje postaju starješinama u lokalnoj crkvi. U 1 Petrovoj 5, Apostol Petar predstavlja sebe kao starješinu. On daje daljnje upute onima koji žele postati starješine u Crkvi. On im kaže da moraju biti primjer drugim vjernicima. Starješina je vođa Crkve. Ako je vođa, mora imati sljedbenike, a ti sljedbenici će oponašati njegov način života; stoga Gospodin ima stroge kvalifikacije za one koji dolaze u starješinstvo, jer Bog želi izvrsne ljude kao starješine u svojoj Crkvi.
——
 
E5-4 Biblijsko starješinstvo – Lekcija 4: Peterostruka služba – Dio 1 (Dick Benjamin)
 
U prethodnoj lekciji smo proučavali kvalifikacije za biblijsko starješinstvo. Božji standardi su doista veoma visoki. Dajući nam ove kvalifikacije, Bog nije imao namjeru da nas obeshrabri, nego da nas potakne da rastemo s Njim, tako da se možemo kvalificirati za službu. Standardi za starješinstvo su visoki, ali ne zahtijevaju potpuno savršenstvo.
U ovoj lekciji ćemo proučiti pet službi koje se spominju u Efežanima 4:11. Uvjeren sam da je svaki od ovih pet službenika također i starješina u Kristovom tijelu (npr. Pavao i Ivan).
——
 
E5-5 Biblijsko starješinstvo – Lekcija 5: Peterostruka služba – Dio 2 (Dick Benjamin)
 
U protekloj smo lekciji iscrpno proučili apostolsku službu. Zamijetili smo da je Isus Krist ispunio svaku od peterostrukih službi. On je apostol, prorok, evanđelist, pastor i učitelj.
U ovoj lekciji ćemo pogledati druge službe, započinjući s proročkom.
Postoji razlika između osobe koja prorokuje pomoću dara Duha i osobe koja je opunomoćena za proroka (1 Korinćanima 12:10; 14:1; Djela 19:1-6). Sam Duh Sveti daje darove prorokovanja, dok Isus Krist: Sin Božji, daje dar proroka.
 
—————————————————————————————-
 
ZADOBIVANJE NOVE GENERACIJE
Pastor Willie George
 
Pastor George je pastor crkve Church On The Move, koja je jedna od najvećih američkih crkava. Velikom strašću prema zadobivanju nove generacije, pastor George je postavio međunarodni standard za službu djeci i tinejdžerima. U narednim lekcijama, on otkriva svoje dojmove o tome kako da lokalne crkve zadobiju sljedeći naraštaj.
 
7 Lekcija
 
1. Što Biblija kaže o služenju djeci
2. Zakoni gostoljubivosti
3. Žetva posljednjih dana
4. Propovijedanje djeci
5. Omladinska služba vođena pastorom
6. Kako zadržati djetetovu pažnju
7. Kako postati odličan pripovjedač priča
 
E7-1 Zadobivanje nove generacije – Lekcija 1: Što Biblija kaže o služenju djeci (Willie George)
 
Naš Gospodin Isus je došao da bi nas otkupio. To je najvažnije djelo koje je izvršio. No, Gospodin je došao i zato da nam pruži model za službu. Došao je pokazati nam što želi da činimo. On nam je dao najbolju moguću poduku.
——
 
E7-2 Zadobivanje nove generacije – Lekcija 2: Zakoni gostoljubivosti (Willie George)
 
Danas vam želim govoriti o zakonima gostoljubivosti. 
Važno je razumjeti duhovne zakone. Bog upravlja svijetom pomoću duhovnih zakona. Prirodni zakoni koje vidimo samo su slika duhovnih zakona. Ti prirodni zakoni nam dopuštaju da živimo (npr. sila teža).
Mi smo vođeni zakonima: duhovnim zakonima. Oni nam donose blagoslov ako smo im poslušni, a prokletstvo ako to ne činimo.
Proučavanje Biblije je proučavanje Božjih zakona, da bismo naučili kako On razmišlja. Ako to naučimo, tada Ga počinjemo upoznavati.
—–
 
E7-3 Zadobivanje nove generacije – Lekcija 3: Žetva posljednjih dana (Willie George)
 
Biblija nam kaže da Isus opet dolazi i naša se srca raduju tom danu, ali ne zato jer želimo pobjeći, nego zato jer Ga želimo vidjeti i biti s Njim. To je dio naše prirode. Ali Biblija nam kaže da postoji i posao koji se treba izvršiti. Postoji velika žetva koja se mora sakupiti.
—–
 
E7-4 Zadobivanje nove generacije – Lekcija 4: Propovijedanje djeci (Willie George)
 
Ja sam danas pastor, ali to nije oduvijek bila moja služba. Mnogo godina sam služio djeci i imali smo priliku vidjeti Božju milost u životima te djece. Svjedočili smo nevjerojatnim čudesima dok smo propovijedali Božju Riječ dječacima i djevojčicama. Bog želi da znamo da moramo propovijedati djeci.
“…odluči Bog one koji vjeruju spasiti ludošću propovijedanja” (1 Korinćanima 1:21b)
—–
 
E7-5 Zadobivanje nove generacije – Lekcija 5: Omladinska služba vođena pastorom (Willie George)
 
Danas želim govoriti o pastorovoj službi i njegovoj odgovornosti prema mladim ljudima (1 Petrova 5:1). Riječ ”pastor” se u Bibliji prevodi kao ”pastir”. Ona označava onoga koji je odgovoran za ovce. Pastir skrbi za ovce i čini mnogo više od samog hranjenja; on je odgovoran za njihovu dobrobit.
—–
 
E7-6 Zadobivanje nove generacije – Lekcija 6: Kako zadržati djetetovu pažnju (Willie George)
 
Danas vam želim govoriti o zadržavanju djetetove pažnje. Ako možete učinkovito podučavati djecu i zadobiti njihovu pažnju, naučit ćete zadobiti svaku dobnu skupinu ljudi. Svatko bi trebao podučavati djecu; ako ste sposobno činiti to dobro, to će vas pripremiti za svaku vrstu službe (Izaija 28:9)
—–
 
E7-7 Zadobivanje nove generacije – Lekcija 7: Kako postati odličan pripovjedač priča (Willie George)
 
Danas vam želim govoriti o tome kako da ispričate priču. Ako propovijedate djeci, tinejdžerima ili odraslima, morate biti dobar pripovjedač. Biblija nam govori da je Isus bio dobar pripovjedač.
 
——————————————————————————————————
 
PRIPREMA ZA SUTRAŠNJICU
Pastor Jim Wideman
 
Pastor Wideman je sjajan administrativni koordinator crkve Church On The Move. U ovim praktičnim lekcijama, pastor Wideman s nama dijeli načela koja su pripomogla izgradnji ove moćne crkve i njezinog nevjerojatnog dječjeg programa. Ove lekcije će pomoći u područjima kao što su planiranje vremena i ljudi, postavljanje ciljeva, rješavanje problema i u drugim organizacijskim područjima.
 
4 Lekcije
 
1. Upotreba igračaka u služenju djeci
2. Kako naučiti rješavati probleme
3. Organiziranje službe djeci za rast
4. Kako navesti druge da vam pomognu
 
E8-1 Priprema za sutrašnjicu – Lekcija 1: Upotreba igračaka u služenju djeci (Jim Wideman)
 
Djeca širom svijeta vole igračke. To je divan način da zadobijemo njihovu pažnju i da ih poučimo Božjoj Riječi. 
Igračke donose uzbuđenje u učionicu i zadržavaju njihovu pažnju.
—–
 
E8-2 Priprema za sutrašnjicu – Lekcija 2: Kako naučiti rješavati probleme (Jim Wideman)
 
Mi postojimo da služimo Božjem čovjeku (pastoru) i da mu pomognemo da ispuni viziju svoga srca. Pastor je odgovoran za sve ovce, ne samo za odrasle, već i za djecu. Pastor ima ljude koji su odgovorni za različita područja u crkvi. On se ne može nalaziti u svim tim područjima istovremeno. Ti ljudi su pastoru veoma dragocjeni kao oni koji rješavaju probleme.
—–
 
E8-3 Priprema za sutrašnjicu – Lekcija 3: Organiziranje službe djeci za rast (Jim Wideman)
 
Želim vam govoriti o važnosti rasta naših službi. Mnogim pastorima ne smeta da im crkve rastu. Oni znaju da Bog želi blagosloviti odrasle. Oni žele ispuniti svoje crkve stotinama tisuća odraslih vjernika; no često nemaju jednaku vjeru u rast službe za djecu.
Bogu je stalo do službe djeci jednako kao i do službe odraslima. On ne daje ljudima privilegije.
—–
 
E8-4 Priprema za sutrašnjicu – Lekcija 4: Kako navesti druge da vam pomognu (Jim Wideman)
 
Isus je obećao ispuniti sve naše potrebe. Filipljanima 4:19 kaže: ”A moj će Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku vašu potrebu…” Ovo uključuje i potrebe vaših ljudi. Mnoge stvari trebamo i želimo u službi, ali želim da shvatite da su potrebni radnici da izvrše ono na što nas je Bog pozvao. Istom vjerom kojom vjerujem da će Isus ispuniti moje potrebe: financije i iscjeljenje; istom tom vjerom vjerujem da će ispuniti i potrebe mojih ljudi.
Kada odlazimo u crkvu, čujemo mnoge zahtjeve radnika. Čak je i Isus rekao da je radnika malo (Matej 9:37). Isus će ispuniti potrebe vaših radnika.
 
——————————————————————————————
 
SLUŽENJE MLADIMA
Pator Blaine Bartel
 
Pastor Bartel predsjeda službom mladima crkve Church On The Move koja brzo raste. Svakoga tjedna, više od 2 500 mladih ljudi izlazi u službu i evangelizaciju. Oneighty koncept je sada usvojilo više stotina drugih crkava. U ovim lekcijama, on će s nama podijeliti neka praktična načela koja su ovu službu učinila tako učinkovitom.
 
4 Lekcije
 
1. Postavljanje vizije u službi mladima
2. Voditi vođe do vrhunske izvedbe
3. Učinkovito komuniciranje s mladim ljudima
4. Planiranje učinkovitog omladinskog sastanka
 
E9-1 Služenje mladima – Lekcija 1: Stvaranje vizije u službi mladima (Blaine Bartel)
 
Da bismo postigli velike stvari i dosegli mnoge mlade ljude, moramo imati veliku viziju.
—–
 
E9-2 Služenje mladima – Lekcija 2: Voditi vođe do vrhunske izvedbe (Blaine Bartel)
 
Trebaju vam vođe. Treba vam tim radnika ako želite uspjeti u zadobivanju mnogih mladih ljudi. Sami možete zadobiti nekoliko, ali Bog želi da ih zadobijete mnogo.
—–
 
E9-3 Služenje mladima – Lekcija 3: Učinkovito komuniciranje s mladim ljudima (Blaine Bartel)
 
Ako želimo pokrenuti mladi naraštaj da naviješta Radosnu vijest, moramo naučiti učinkovito komunicirati s njima.
—–
 
E9-4 Služenje mladima – Lekcija 4: Planiranje učinkovitog omladinskog sastanka (Blaine Bartel)
 
Ja sam omladinski službenik u svojoj crkvi, zajedno s pastorom Williem Georgeom, i na srcu nam leži želja da pomognemo mladim službenicima da dopru do tinejdžera diljem svijeta. U Sjedinjenim Američkim Državama radimo sa stotinama tisuća crkava kako bismo pomogli rastu njihovih službi za mlade. 
Bog nam je dao međunarodnu viziju da utječemo na službu mladima u mnogim nacijama. Ime naše službe mladima u Tulsi, Oklahoma, glasi Oneighty, što znači pokajanje. Želimo vidjeti mlade ljude kako se 180 stupnjeva okreću od svijeta prema Isusu Kristu. U posljednjih pet godina smo vidjeli tisuće mladih ljudi koji su to i učinili, kroz Oneighty službu. Svakog tjedna u Oneighty nam dolazi dvije tisuće tinejdžera koji se skupljaju kako bi čuli o Isusu.
Bog nam je odao tajne iz svoje Riječi koje su nam pomogle da privučemo mlade da nam dođu. Načela kojima podučavamo omladinske pastore djeluju svugdje. Ta će načela djelovati i u malim i u velikim crkvama. Djelovat će u Americi i diljem svijeta. Nedavno smo imali priliku otvoriti naš prvi međunarodni Oneighty program u Kamerunu, u Africi. Uspješan je i raste. Prvog tjedna kad se otvorio, došlo nam je preko četiri stotine mladih ljudi koji su se odlučili za Isusa Krista.
 
U ovoj lekciji vas želim naučiti kako da priređujete omladinske sastanke koji će imati utjecaja na tinejdžere.

Podijeli na društvenim mrežama:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tema sljedeće propovijedi

Tema: Fokus Propovijeda: Tomislav Zorić Vrijeme: 24. rujna 2023. u 10 sati Uz propovijed, Tomislav Zorić predstavit će i svoj književni prvijenac, knjigu “Pastor” koja

Scroll to Top