Lekcija 15 – Krist očitovan u životu i u smrti (Fil 1,19-30)

>> Preuzmi lekciju u PDF-u

Upoznavanje s Filipljanima

Kakva je radost i kakva slava proizašla iz Pavlove zatvorske ćelije kad je napisao otkrivenje koje nalazimo u poslanici Crkvi iz Filipa! Pavlove nam riječi ukazuju na nebo. Filipljani nas uče koliko je važno zadržati radost na putu suobličavanja s Kristom te nam dublje otkrivaju Osobu koja nam daje tu radost.

U ovom najtoplijem Pavlovu pismu možemo otkriti mnoge istine o Isusu Kristu – a najznačajnije su možda njegovo poniženje i uzvisivanje na nebu.

Sišao je s nebesa da nas otkupi i otkrije nam Božje srce; u ovom smo slučaju pozvani nasljedovati srce sluge. Pavao nas također uči da se naš stvarni život ne nalazi jedino u ovom svijetu, nego u nebeskom pozivu, nebeskom kraljevstvu i našem nebeskom životu koji nam je dan po Kristu, nebeskom čovjeku. Dao nam je novo rođenje kako bismo u ovom mračnom svijetu bili nebeska svjetla i svjedočanstvo o Kristovoj sposobnosti mijenjanja života. Posjeo nas je u nebeskom području, na mjesto autoriteta i moći. Nije ni čudo da se trebamo srcem radovati!

Ovo smo proučavanje osmislili kako bismo vam pomogli istražiti i otkriti dobro i slavno djelo koje je Krist započeo u našim srcima, a koje je obećao dovršiti u trenutku kad bude potpuno otkriven. Zato pročitajte ovo nebesko pismo radosti i ohrabrite se. I recite drugima: Isus čini da svako srce pjeva, on nas preplavljuje veseljem koje se ne može obuzdati!

3. lekcija

Krist očitovan u životu i u smrti

(Fil 1,19-30)

     Moja iskrena želja i nada je da se neću ni u kojem slučaju posramiti, nego da ću imati dostatnu hrabrost da sada, kao i uvijek, pokažem Kristovu uzvišenost u svom životu ovdje na zemlji, bez obzira na to hoću li živjeti ili umrijeti. (Fil 1,20)

     Bez obzira na sve, nastavit ću propovijedati i čvrsto se držati Krista kako bi se pred očima svih ljudi jasno očitovao kroz mene… Bilo da živim ili umrem, Krist će se očitovati u meni. (Slobodan prijevod)

     Način života mnogo govori o čovjeku – kako netko provodi vrijeme, na što troši novac, za čime trči i o čemu sanja. Isto se može reći i za način umiranja. Živi li posljednje godine svog života okrenut sebi ili drugima? Odustaje li ili se bori do kraja? Ima li nadu ili očajava zbog budućnosti?

Pavao se borio sa sličnim pitanjima. Bio je rastrgan – treba li nastaviti živjeti usprkos nadi o nebu i vječnom životu s Kristom koji su stajali pred njime? I tko mu može zamjeriti tu dilemu? U jednoj drugoj poslanici Pavao je otkrio koliko je patio – pisao je o pretrpljenim batinama i bičevanju, o brodolomu i usamljenosti, o gladi i beskućništvu. Možemo razumjeti njegovu čežnju za slobodom od svega toga.

Ipak, Pavao je odlučio dobro živjeti i dočekati dobar svršetak. Želio je veličati Krista, kako svojim životom, tako i svojom smrću. Budimo i mi poput Pavla, ustrajni u življenju utemeljenom na stvarnosti Kristove Radosne vijesti, ne odustajući od borbe sve do samoga kraja!

Otkrijte Božje srce

 • Što ste primijetili nakon što ste pročitali Fil 1,19-30? Jeste li nešto primijetili po prvi put? Imate li kakvih pitanja? Što ste naučili o Božjem srcu?
 • Zašto je Pavao vjerovao da će biti oslobođen i pošteđen od svojih nevolja? Što je rekao, što će nastaviti činiti bez obzira na sve? Zašto?
 • S kakvom se dilemom Pavao suočio dok je živio u zatvoru, ne prestajući služiti? Zašto je rekao da se „neće posramiti“ (1,20)?
 • Zašto je Pavle poticao kršćane u Filipima da rade ono što je važnije od brige zbog njegovih okolnosti?
 • Što je Pavao rekao, kakav će biti rezultat kad filipljanski vjernici složno ustanu, postojani u jednom duhu i u gorljivosti?

Istražite Božje srce

 • Pavao je u retku 1,19 rekao da će biti izbavljen zbog raskošne providnosti Isusova Duha i zastupanja filipljanskih vjernika. Kako je to dvoje povezano?
 • Kako to da se Krist očitovao kroz Pavlovo propovijedanje o Kristu i vlastitoj ovisnosti o njemu? Kako to da se Isus očitovao i kroz Pavlov život i kroz njegovu smrt?
 • Grčku riječ prevedenu s „otići“ u redcima 1,22-24 mornari upotrebljavaju u značenju „razvezati brod i isploviti“. Za zemljoradnike, ta je riječ značila „skinuti jaram s vola (osloboditi ga)“. Zašto ovaj odlomak o „oslobođenju“ od ovoga života predstavlja takvu dilemu i za Pavla i za sve vjernike? Što nam to otkriva o onome što nam se dogodi kada umremo?
 • Kako izgleda življenje „dostojno Kristove Radosne vijesti“, ili „utemeljeno u stvarnosti Kristove Radosne vijesti“ (1,27), bez obzira na životne okolnosti i događaje?
 • Zašto je jedinstvo toliko jaka i sigurna obrana od suprotstavljanja? Kako je takva zajednička hrabrost „očiti dokaz da će oni koji vam se suprotstavljaju biti uništeni“ (1,28)?
 • Pavao je rekao da je zajedno s kršćanima iz Filipa „uključen u istu borbu“ sve do dobivanja nagrade (u retku 1,30 neki prijevodi navode nagradu). O kakvoj je nagradi Pavao govorio? 

Doživite Božje srce

 • Sjetite se vremena kad ste doživjeli Božje srce kroz raskošnu providnost Isusova Duha i ljude koji su vas zastupali. Opišite to iskustvo.
 • U retku 1,20 Pavao je rekao da se čvrsto držao Krista. Grčka riječ apokaradokia može biti prevedena ovako: “s najdubljim i intenzivnim čežnjama“ ili „s usredotočenom željom koja odbacuje sve ostale interese i ispruženih ruku iščekuje“. Kako bi u vašem životu izgledalo kad biste nasljedovali Pavlovu odluku da napusti sve ostale interese i čvrsto prione uz Krista?
 • U retku 1,21 Pavao je rekao: Za mene je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. Mislite li o svom životu na ovakav način? Dijelite li Pavlovu dilemu? Objasnite.
 • Kako bi izgledalo kad bi se vaš život temeljio na stvarnosti Kristove Radosne vijesti? Kako bi takav život produbio vaš doživljaj Božjeg srca?
 • Jeste li ikada patili za Krista? Ako jeste, kako je to bilo? Ako niste, kako bi vam život izgledao kad biste ozbiljno shvatili borbu o kojoj je Pavao govorio u redcima 1,28-30?

Podijelite Božje srce

 • Pavao je vjerovao da će zajedničkim djelovanjem Kristove snage i molitava vjernika primiti oslobođenje. Za koga se vi možete zauzeti tako da kroz oslobođenje doživi Božje srce?
 • Pavao je vjerovao da mu svaki dan pruža priliku za donošenje novih plodova u služenju. Pavao se veselio pomagati Filipljanima u ostvarivanju proboja u njihovoj vjeri i radosti. Kako možete usvojiti isti način razmišljanja u dijeljenju Božjeg srca?
 • Opišite što za vjernike znači i kako izgleda biti postojani u jednome duhu i boriti se kao jedan (redak 1,27) u dijeljenju Božjeg srca?
 • Zašto je patnja za Krista zapravo prilika kad možemo u većoj mjeri doživjeti i podijeliti Božje srce?

Razmislite o ovome

„Što god da se dogodi“, rekao je Pavao, „samo se ponašajte dostojno Kristove Radosne vijesti“ (1,27). Kako vi živite? Očituje li se Krist u vama, bez obzira na to živite li ili umirete? Sjaji li kroz vas i u lošim i u dobrim vremenima – tako da se može otkriti drugima?

Podijeli na društvenim mrežama:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top